Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1567. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Mestni občini Murska Sobota, stran 2304.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 61/94) v povezavi s 23. členom istega člena in IV. točke statutarnega sklepa Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/95) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. 5. 1995 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
I
Strankam, katerih listam so pripadali mandati za člane mestnega sveta, ter strankam, katerih kandidati so kandidirali za župana Mestne občine Murska Sobota pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota v višini 30 SIT za vsak dobljen glas na volitvah za mestni svet in župana.
II
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihov žiro račun.
III
Znesek iz prve točke tega sklepa se mesečno usklajuje z indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko.
IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 108-6/95
Murska Sobota, dne 23. maja 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost