Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

41. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Uzbekistan, stran 186.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO UZBEKISTAN
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Uzbekistan, sklenjen z izmenjavo not 26. decembra 1994 in 16. januarja 1995.
2. člen
Noti se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasita:
No 10/8021
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to inform that the Foreign Ministry is authorized by the Government of Uzbekistan to recognize the sovereignty and independence of the Republic of Slovenia and to state the readiness of Uzbekistan to establish the diplomatic relations with Slovenia.
Uzbekistan in its relations with Slovenia will be guided by the commonly recognized norms of international law, the UN Charter and the regulations of Vienna Convention on diplomatic relations of 1961.
The Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan expresses its confidence that the establishment of diplomatic relations corresponds to the fundamental interests of peoples of Uzbekistan and Slovenia and will promote further development of the mutual beneficial cooperation between two countries.
The present Note as well as the Note – reply will form the agreement on this matter between Uzbekistan and Slovenia, which comes into force upon the exchange of the Notes.
The Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan avails itself of the occasion to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia the assurances of its highest consideration.
Tashkent, December 26, 1994
Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
Ljubljana
No. 921/94/556
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan and has the honour to confirm the receipt of its note No. 10/8021 of 26 December 1994.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia has the honour to express its satisfaction by the recognition of the Republic of Slovenia by the Republic of Uzbekistan and its agreement with the proposal that the aforementioned note and the present note constitute an Agreement on the establishment of diplomatic relations between the two States with the effect on the date of the present note.
The Ministry of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Republic of Uzbekistan the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, 16. January 1995
Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Uzbekistan
Tashkent
Št. 10/8021
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Uzbekistan izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga ima čast obvestiti, da je Vlada Uzbekistana pooblastila Zunanje ministrstvo, da prizna suverenost in neodvisnost Republike Slovenije in izjavi pripravljenost Uzbekistana za vzpostavitev diplomatskih stikov s Slovenijo.
Uzbekistan se bo pri svojih odnosih s Slovenijo ravnal po splošno priznanih normah mednarodnega prava, Ustanovni listini ZN in Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih iz leta 1961.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Uzbekistan izraža svoje prepričanje, da vzpostavitev diplomatskih odnosov ustreza temeljnim interesom narodov Uzbekistana in Slovenije in bo pospeševala nadaljnji razvoj vzajemno koristnega sodelovanja med obema državama.
Ta nota in nota-odgovor bosta tvorili sporazum o tem med Uzbekistanom in Slovenijo, ki bo začel veljati z dnem izmenjave not.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Uzbekistan tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
Taškent, 26. december 1994
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
Št. 921/94/556
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Uzbekistan in mu ima čast potrditi prejem njegove note št. 10/8021 z dne 26. decembra 1994.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast izraziti svoje zadovoljstvo nad priznanjem Republike Slovenije s strani Republike Uzbekistan in soglaša s predlogom, da zgoraj navedena nota in ta nota tvorita Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med obema državama z začetkom veljavnosti na dan datuma te note.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Uzbekistan svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 16. januar 1995
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Uzbekistan
Taškent
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/95-58/1-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti