Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1569. Odlok o spremembi območij naselij Razguri in Vrabče, stran 2305.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic, ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in odločbe ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 6/94, 45/94 in 20/95) in 11. člena začasnega poslovnika občinskega sveta z dne 23. 12. 1994 je Občinski svet občine Sežana na seji dne 23. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi območij naselij Razguri in Vrabče
1. člen
S tem odlokom se spremenita območji naselij Razguri in Vrabče.
2. člen
Območji naselij Razguri in Vrabče se spremenita tako, da se naselju Razguri priključi del naselja Vrabče, tako da naselje Razguri sestavljajo naslednji statistični okoliši:
527 700 in 527 862. Naselji Razguri in Vrabče ohranita svoji šifri in imeni.
3. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev potekajo po parcelnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu Registra območij teritorialnih enot (ROTE) v merilu 1 : 5000, oštevilčba v okviru teh naselij pa je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu Evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1 : 5000. Kartografski prikaz ROTE in EHIŠ s prikazom spremenjenih območij Razguri in Vrabče je sestavni del odloka.
4. člen
Spremembo območja naselij evidentira Območna Geodetska uprava Koper - Izpostava Sežana v ROTE in EHIŠ. Kopijo izseka lahko dobijo vsi zainteresirani uporabniki na Območni geodetski upravi Koper - izpostava Sežana. Območna geodetska uprava Koper - izpostava Sežana izdela za vse zainteresirane uporabnike sezname hišnih številk starega in novega stanja. Območna geodetska uprava Koper - izpostava Sežana je dolžna preoštevilčiti hišne številke s spremenjeno pripadnostjo naselju v roku enega meseca, ter poskrbeti za izvedbo označitve stavb v roku treh mesecev po uveljavitvi spremembe.
5. člen
Stroške novih tablic s hišno številko so stroški Občine Sežana. Lastniki oziroma upravljalci stavb so dolžni zamenjati staro tablico z novo hišno številko.
6. člen
Upravna enota Sežana izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi spremembe.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 45/1-95
Sežana, dne 23. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost