Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1570. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo smoprispevka, stran 2305.

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 35/85 in statuta KS Škofja Loka–mesto je delni zbor krajanov vasi Sv. Ožbolt dne 20. 4. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Škofja Loka–mesto, naselje Sv. Ožbolt.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo krajevne ceste Fojska žaga–Sv. Ožbolt, in sicer asfaltiranje vozišč v dolžini 1800 m.
3. člen
Referendum bo 25. 6. 1995 v prostorih stanovanjske hiše Rajko Alič, Sv. Ožbolt.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, to je od 1. 7. 1995 do 30. 6. 1997.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 8,000.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 2,560.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum in lastnika nepremičnin na tem območju, ki tu nimata stalnega bivališča. Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 20. 4. 1995.
Samoprispevek bodo plačevali naslednji zavezanci: Boštjan Božnar, Sv. Andrej 9, Anica Alič, Sv. Ožbolt 13 a, Marinka Štajer, Sv. Ožbolt 10, Ludvik Omejc, Sv. Ožbolt 8, Metod Marolt, Sv. Ožbolt 14, Janez Fojkar, Sv. Ožbolt 7, Pavle Božnar, Sv. Ožbolt 15, Fedja Vraničar, Sv. Ožbolt n.h.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Vsako gospodinjstvo in lastniki nepremičnin, plačujejo samoprispevek v 24 zaporednih mesečnih obrokih s tem, da do 1. 7. 1995 vsak zavezanec vplača enkratni znesek 90.000 SIT, nato pa naslednjih 23 mesecev, vsak mesec 10.000 SIT.
Znesek vsakega naslednjega obroka se pri vseh zavezancih popravlja v skladu z rastjo cen na drobno (R) v preteklem kvartalu.
Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic računovodska služba KS Škofja Loka–mesto. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zavezanci se obvezujejo, da bodo opravili ustrezno število prostovoljnih ur pri rednem vzdrževanju in zaključnih delih na celotni dolžini vozišča. V primeru, da dogovorjeno število ur posamezni zavezanec ne opravi, je zavezanec dolžan ure plačati GO ali na KS Škofja Loka–mesto po ceni 8 DEM/uro.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Škofja Loka–mesto in gradbeni odbor za izgradnjo ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter lastnika nepremičnin, ki tukaj nimata stalnega bivališča in sta zavezanca za plačilo samoprispevka.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA LOKA–MESTO GLASOVNICA
Za referendum 25. 6. 1995 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo od 1. 7. 1995 do 30. 6. 1997 v delu Sv. Ožbolta za financiranje asfaltiranja ceste Fojska žaga Sv. Ožbolt.
glasujem
ZA                                                              PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik sveta KS
Krajevne skupnosti
Škofja Loka–mesto
Janko Platiša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti