Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1563. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika, stran 2301.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS in Uradni list RS, št. 57/94) ter zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95), je Občinski svet občine Metlika na seji dne 30. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika
1. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje na območju celotne občine, in sicer:
– na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev,
– na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt,
– na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.
2. člen
Stavbna zemljišča po tem odloku so:
– zemljišča, ki so s srednjeročnim družbenim planom namenjena za graditev objektov in naprav,
– zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti in naprave ter zemljišča, za katera so izdana predpisana dovoljenja za graditev.
3. člen
Stavbna zemljišča so zazidana ali nezazidana. Zazidano stavbno zemljišče je zemljišče, na katerem stoji objekt, in zemljišče, ki je potrebno za njegovo redno rabo, ter zemljišče, ki je urejeno kot javna površina. Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, na katerem ni zgrajen noben objekt ali pa je na njem zgrajen začasni pomožni objekt, kakor tudi zemljišče, na katerem še ni zgrajen objekt do tretje gradbene faze.
4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina je čista površina sob, predsob, hodnikov, kuhinj, kopalnic, shramb in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma, za katero je pristojni upravni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
5. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za namene, navedene v prvem odstavku 59. člena citiranega zakona, osnovne šole, otroške vrtce in kmetijske objekte, ki so pri izdaji gradbenega dovoljenja oproščeni plačila komunalnega prispevka (hlevi, silosi, gnojnične jame).
Nadomestilo za uporabo stavbega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti oziroma zniža občanu, ki je kupil novo stanovanje kot del stavbe, ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma stanovanjske hiše neposredno plačal stroške za urejanje stavbega zemljišča.
Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo; plačila nadomestila so oproščene tudi mestne javne poslovne površine in zelenice.
Pri oprostitvi oziroma znižanju višine plačila nadomestila se upošteva socialno stanje občanov oziroma lastnikov. Mnenja daje Center za socialno delo, ki si predhodno pridobi tudi pisno mnenje krajevne skupnosti.
6. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
7. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini:
1. stanovanjske površine 6 SIT/m˛ stanovanjske površine,
2. poslovne površine 6 SIT/m˛ poslovne površine,
3. nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem itd. 0,60 SIT/m˛ poslovne površine
8. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini 0,60 SIT/m˛ stavbnega zemljišča.
9. člen
Sredstva zbrana s prispevkom za uporabo stavbnega zemljišča, so namenska in se uporabljajo za urejanje stavbnih zemljišč. Sredstva se zbirajo v skladu stavbnih zemljišč; 70% zbranih sredstev se odstopa krajevnim skupnostim za pokrivanje stroškov vzdrževanja in drugo urejanje stavbnih zemljišč, 30% zbranih sredstev pa se uporabi za program sklada stavbnih zemljišč.
10. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu iz 6. člena tega odloka Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Metlika, ki zavezancu določi tudi rok plačila tega prispevka. Glede postopka za odmero in pobiranje ter prisilne izterjave, odpisa in obresti za zamujeno plačilo, se uporabljajo določbe zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 48/90).
11. člen
Občina Metlika je dolžna tekoče spremljati in spreminjati višino nadomestil iz 7. in 8. člena tega odloka, v skladu z rastjo cen ter občinski svet sproti oziroma po potrebi obveščati o višini zbranih sredstev.
12. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika (SDL, št. 4/91) ter sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika za leto 1995 (Uradni list RS, št. 8/95).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. 462-3/91
Metlika, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti