Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

39. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Gruzijo, stran 183.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO GRUZIJO
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Gruzijo, sklenjen z izmenjavo not 13. in 18. januarja 1993.
2. člen
Noti se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasita:*
N 7-02/25
VERBAL NOTE
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to communicate the following:
The Republic of Georgia,
confirming its adherence to the UN Charter regulations, the CSCE Final Act and Paris Charter for New Europe,
wishing to strengthen the cooperation, mutual understanding and confidence between the Republic of Georgia and the Republic of Slovenia,
aspiring to extend the mutual cooperation, on the basis of equality and policy of non-interference in the internal affairs of each other,
offers to establish the diplomatic relations between the Republic of Georgia and the Republic of Slovenia.
The ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia will be grateful, if the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the similar note confirms its intentions regarding this issue in compliance with the above text.
In this case the mentioned note and the reply note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia are regarded to be an agreement on establishment of the diplomatic relations between the Republic of Georgia and the Republic of Slovenia. The date of the reply note is considered to be the date of the establishment of the diplomatic relations.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
Tbilisi, January 13, 1993.
Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
Ljubljana
No. ESA 12/93
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia and has the honour to confirm the receipt of the Ministry’s note No. 1-02/25 13 01 93 of January 13, 1993, which reads as follows:
“The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to communicate the following:
The Republic of Georgia,
confirming its adherence to the UN Charter regulations, the CSCE Final Act and Paris Charter for New Europe,
wishing to strengthen the cooperation, mutual understanding and confidence between the Republic of Georgia and the Republic of Slovenia,
aspiring to extend the mutual cooperation, on the basis of equality and policy of non-interference in the internal affairs of each other,
offers to establish the diplomatic relations between the Republic of Georgia and the Republic of Slovenia.
The ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia will be grateful, if the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the similar note confirms its intentions regarding this issue in compliance with the above text.
In this case the mentioned note and the reply note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia are regarded to be an agreement on the establishing of the diplomatic relations between the Republic of Georgia and the Republic of Slovenia. The date of the reply note is considered to be the date of the establishment of the diplomatic relations.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.”
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia gladly accepts the proposed form of establishing diplomatic relations with the Republic of Georgia and agrees that the above cited Note and this Note in reply constitute the agreement on the establishment of diplomatic relations with the immediate effect.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, January 18, 1993.
To the Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Georgia
Tbilisi
Št. 7-02/25
VERBALNA NOTA
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gruzije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast sporočiti naslednje:
Republika Gruzija
potrjujoč svojo pripadnost določbam Ustanovne listine ZN, Sklepni listini KVSE in Pariški listini za novo Evropo,
v želji, da utrdi sodelovanje, medsebojno razumevanje in zaupanje med Republiko Gruzijo in Republiko Slovenijo,
v upanju, da razširi medsebojno sodelovanje na podlagi enakosti in politike nevmešavanja v notranje zadeve;
nudi vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Gruzijo in Republiko Slovenijo.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gruzije bo hvaležno, če Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v podobni noti potrdi njene namere v zvezi s to zadevo v skladu z zgoraj navedenim besedilom.
V tem primeru velja, da omenjena nota in nota-odgovor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije tvorita sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Gruzijo in Republiko Slovenijo. Datum note-odgovora se šteje za dan vzpostavitve diplomatskih odnosov.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gruzije tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
Tbilisi, 13. januar 1993
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
Št. ESA 12/93
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Gruzije in mu ima čast potrditi prejem njegove note št. 1-02/25 13 01 93 z dne 13. januarja 1993, ki se glasi:
“Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gruzije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast sporočiti naslednje:
Republika Gruzija
potrjujoč svojo pripadnost določbam Ustanovne listine ZN, Sklepni listini KVSE in Pariški listini za novo Evropo,
v želji, da utrdi sodelovanje, medsebojno razumevanje in zaupanje med Republiko Gruzijo in Republiko Slovenijo,
v upanju, da razširi medsebojno sodelovanje na podlagi enakosti in politike nevmešavanja v notranje zadeve;
nudi vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Gruzijo in Republiko Slovenijo.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gruzije bo hvaležno, če Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v podobni noti potrdi njene namere v zvezi s to zadevo v skladu z zgoraj navedenim besedilom.
V tem primeru velja, da omenjena nota in nota-odgovor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije tvorita sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Gruzijo in Republiko Slovenijo. Datum note-odgovora se šteje za dan vzpostavitve diplomatskih odnosov.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gruzije tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svojo odlično spoštovanje.”
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije z veseljem sprejema predlagano obliko vzpostavitve diplomatskih odnosov z Republiko Gruzijo in soglaša, da zgoraj citirana nota in ta nota tvorita sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med obema državama s takojšnjo veljavnostjo.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Gruzije svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 18. januar 1993
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Gruzije
Tbilisi
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/95-56/1-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo note Republike Gruzije v gruzijskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti