Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1559. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Litija v letu 1995, stran 2288.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in šestega odstavka 7. člena statutarnega odloka o začasni organizaciji in delovanju Občine Litija je Občinski svet občine Litija na 7. seji dne 18. maja 1995 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Litija v letu 1995
I
Financiranje potreb uporabnikov proračunskih sredstev se do sprejetja proračuna Občine Litija za leto 1995 nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto.
Pri financiranju se smejo mesečno uporabljati dvanajstine sredstev za enake naloge oziroma namene kot v letu 1994.
II
V obdobju začasnega financiranja se pooblašča župana, da lahko na predlog oddelka za finance zmanjša na posameznih postavkah financiranje na podlagi lanskoletne realizacije največ do 30%. O zmanjšanjih na posameznih postavkah je potrebno obvestiti občinski svet in odbor za finance. Odbor za finance lahko v primeru, da župan ne upošteva predloga oddelka za finance sam predlaga občinskemu svetu zmanjšanje posameznih postavk financiranja na podlagi lanskoletne realizacije. V primeru zmanjšanja nad 30% odloča občinski svet.
III
V primeru neenakomernega priliva prihodkov se zagotavljajo predvsem sredstva za osebne dohodke in materialne stroške, nato sredstva za delovanje občinskega sveta; poraba sredstev za druge namene se zadrži.
IV
Politične stranke, katerih listam so pripadali mandati za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Litija kot to opredeljuje zakon.
V
Odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna za leto 1995 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Litija, dne 18. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost