Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti in odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski..., stran 2304.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter IV. točke statutarnega sklepa Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/95), je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti in odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom
1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti (Uradne objave, št. 10/90), se za 11. členom doda novi 11.a člen, ki se glasi:
“Objekte na območju obdelave zazidalnega načrta je dopustno adaptirati, rekonstruirati, preurejati po namembnosti. Kadar je za takšen poseg potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje, se le-to izda na podlagi vsakokratnih strokovnih podlag. K tako izdelanim strokovnim podlagam je potrebno pridobiti ustrezna soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so podali soglasja k zazidalnemu načrtu.”
2. člen
V odloku o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom (Uradne objave, št. 7/92), se črtata osma in deveta alinea ter drugi in tretji odstavek 7. člena odloka.
3. člen
Za 9. členom odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom (Uradne objave, št. 7/92), se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
“Objekte na območju obdelave zazidalnega načrta je dopustno adaptirati, rekonstruirati, preurejati po namembnosti. Kadar je za takšen poseg potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje, se le-to izda na podlagi vsakokratnih strokovnih podlag. K tako izdelanim strokovnim podlagam je potrebno pridobiti ustrezna soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so podali soglasja k zazidalnemu načrtu.”
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/91-4
Murska Sobota, dne 23. maja 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti