Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3396. Sklep o imenovanju ministrice

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3397. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji
3398. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja
3399. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3400. Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
3401. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
3402. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
3403. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI KIDRIČEVO, USTANOVA ZA POMOČ OSEBAM IZ RANLJIVIH SKUPIN OBČINE KIDRIČEVO”

USTAVNO SODIŠČE

3404. Sklep o predložitvi v prehodno odločanje Sodišču in o prekinitvi postopka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3405. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje

OBČINE

Bovec

3422. Poročilo o izidu rednih volitev v Občinski svet Občine Bovec
3423. Zapisnik o delu občinske volilne komisije Občine Bovec o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah župana, ki so bile 19. oktobra 2014

Hodoš

3406. Sklep o potrditvi mandata županu
3407. Sklep o potrditvi mandatov novoizvoljenim članom občinskega sveta
3408. Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš

Hrpelje-Kozina

3409. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata

Ig

3410. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014

Koper

3411. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata

Kuzma

3424. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Kuzma

Lendava

3412. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
3413. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava

Ljubljana

3414. Sklep o določitvi stanovanjske najemnine za stanovanja prilagojena gibalno oviranim osebam
3425. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mežica

3426. Sklep o razrešitvi članice občinske volilne komisije

Piran

3415. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji

Radenci

3416. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Radenci
3417. Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Radenci in Svet Krajevne skupnosti Kapela v Občini Radenci

Rogaška Slatina

3418. Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek

Sežana

3427. Ugotovitev o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjo kandidatko

Slovenska Bistrica

3428. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

3429. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Vešenik (Lamut)

Šentjur

3430. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta

Škocjan

3431. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana

Škofja Loka

3419. Poročilo o izdu glasovanja v drugem krogu volitev za župana, ki so bile 19. oktobra 2014

Škofljica

3432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2014

Velika Polana

3420. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana

Žalec

3421. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti