Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Ob-3969/14 , Stran 2553
Ob-3969/14
Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni poziv
za sofinanciranje novoletnega obdarovanja otrok v Mestni občini Novo mesto v letu 2014, 2. del sredstev
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje drugi del sredstev za novoletno obdarovanje otrok do 5. leta starosti na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2014. 2. Cilj razpisa Cilj poziva je z dodatno zagotovljenimi finančnimi sredstvi v proračunu Mestne občine Novo mesto podpreti nakup novoletnih daril za otroke do 5. leta starosti. Občina bo sofinancirala nakup daril, ki so edukativna, imajo kvalitativno in vsebinsko vrednost (knjige, otroške zgoščenke, igrače). Del sredstev je Mestna občina Novo mesto že zagotovila z objavo prvega razpisa, ki je bil objavljen v juniju 2014. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na poziv se lahko prijavijo: – pravne osebe oziroma društva in organizacije, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Novo mesto; – dejavnosti bodo potekale na območju Mestne občine Novo mesto. Do sofinanciranja niso upravičene podjetja, poklicne javne organizacije, javni ali zasebni zavodi. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo zavrgla prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložili subjekti, ki ne morejo biti prijavitelji na tem pozivu. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih razpisnih pogojev, bodo zavrnjene. 5. Prijava na poziv mora vsebovati: – kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko); – natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na poziv, vključno s predvideno finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev; – prostor, čas in trajanje dejavnosti; – druge podatke, povezane z pozivom; – zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji in predlagatelj bo del sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto; – izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, kolikor je predlagatelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih. 6. Kriteriji ocenjevanja Komisija bo ocenila posamezne vloge glede na razpisne kriterije ter izločila vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Na razpisu bo izbran en prijavitelj, ki bo v programu podal najbolj celovito vlogo ter predlog vsebine novoletnega darila in se bo izkazoval z najbolj ustreznimi referencami iz preteklih let. 7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv, znaša 6.000,00 EUR. 8. Rok za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014. 9. Razpisni rok: razpisni rok začne teči 21. 11. 2014 in traja do 1. 12. 2014. 10. Razpisna dokumentacija Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo s pripisom »Prijava na poziv – novoletno obdarovanje otrok 2014, 2. del« pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne občine Novo mesto do 1. 12. 2014. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 12. 2014 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji presoji brez posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 12. Dodatna pojasnila: pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-04 ali sandra.borsic@novomesto.si). 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti