Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3423. Zapisnik o delu občinske volilne komisije Občine Bovec o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah župana, ki so bile 19. oktobra 2014, stran 9057.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV–UPB 2 in 70/06 – odločba US) izdaja Občinska volilna komisija
LOKALNE VOLITVE – ŽUPAN 2014
Z A P I S N I K
o delu občinske volilne komisije Občine Bovec o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah župana, ki so bile 19. oktobra 2014
Občinska volilna komisija se je sestala dne 22. 10. 2014 ob 17. uri v prostorih občinske uprave, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Navzoči so bili:
1. Sonja Zorec – predsednica OVK Bovec
2. Vojko Kovačič – podpredsednik OVK Bovec
3. Ksenija Krivec Komac – članica
4. Iris Stres – namestnica
5. Jordan Kenda – član
6. Ester Stergulc – namestnica
7. Miran Šušteršič – tajnik OVK Bovec.
A) Občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 5. 10. 2014 ugotovila naslednji izid glasovanja za župana Občine Bovec:
b. 1. V splošne volilne imenike za območje občine je bilo vpisanih 2855 volivcev.
b. 2. S potrdilom je glasoval 1 volivec
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE 2855
GLASOVALO JE: 1587 VOLIVCEV
B) Za volitve župana je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 1587
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 31
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Valter Mlekuž   556 glasov ali 35,73  %
  2. Davor Gašperčič  598 glasov ali 38,43  %
  3. Siniša Germovšek 402 glasov ali 25,84  %
SKUPAJ _____ 1556 ____ veljavnih glasov (100  %)
 
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti pri ugotavljanju volilnega izida.
Ker noben od kandidatov ni dobil 50  % glasov se izvede drugi krog volitev za župana Občine Bovec.
V drugi krog sta bila tako izvoljena Davor Gašperčič in Valter Mlekuž.
C) Občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 19. 10. 2014 ugotovila naslednji izid glasovanja:
b. 1. V splošne volilne imenike za območje občine je bilo vpisanih 2855 volivcev.
b. 2. S potrdilom je glasovalo ________/____ volivcev
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE 2855
GLASOVALO JE: 1511 VOLIVCEV
Č) Za volitve župana je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 1511
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Davor Gašperčič        726 glasov
  2. Valter Mlekuž         763 glasov
SKUPAJ _______ 1489____ veljavnih glasov (100  %)
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti pri ugotavljanju volilnega izida.
D) Glede na določbe prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija ugotovila, da je za župana Občine Bovec bil izvoljen: Valter Mlekuž, datum rojstva 30. 1. 1959, stanujoč: Čezsoča 103, 5230 Bovec, ker je prejel večino veljavnih glasov.
Izvoljenemu kandidatu se na podlagi 108. člena Zakona o lokalnih volitvah v zvezi z določbami 91. člena istega zakona izda potrdilo o izvolitvi za župana Občine Bovec.
E) Seja se je končala ob 17,30 uri.
Št. 041-01/2014-8
Bovec, dne 22. oktobra 2014
Predsednica OVK Bovec
Sonja Zorec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti