Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3428. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, stran 9059.

Na podlagi 50. in 60. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (izdelal ZUM d.o.o., Maribor, št. naloge 14058, v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 20. 11. 2014 do vključno 4. 12. 2014, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje obdelave sprememb in dopolnitev PUP zajema del celotnega območja občine, za katerega velja obravnavani prostorski akt, in sicer na območja kmetijskih zemljišč ter na del območja stavbnih zemljišč v naselju Pragersko s parc. št. 735/2, 731/4, 731/2, 453/3, 448/4, 448/5 in 453/2, vse k.o. Gaj.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 2. 12. 2014, ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 13.00 uri ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-5/2014-9-1032
Slovenska Bistrica, dne 13. novembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti