Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

SV 462/14 Ob-2812/14 , Stran 2555
SV 462/14 Ob-2812/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Pogodbe o stanovanjskem kreditu številka 06814-6960052435, z dne 22. 3. 2010, dodatka številka 1, k prej navedeni pogodbi in dodatka številka 2, k prej navedeni pogodbi ter sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v smislu 250. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), opr. št. ka SV 462/14, z dne 16. 6. 2014, notarke Brede Horvat iz Maribora, je bila nepremičnina, stanovanje – garsonjera, številka 7, v izmeri 27,41 m2, v III. nadstropju stavbe, na naslovu Grajski trg 1, 2000 Maribor, številka stavbe 1587, katastrska občina 657 – Maribor-Grad, last dolžnice – zastaviteljice Marjane Pavrič, rojene 12. 10. 1976, stanujoče Ješenca 75, 2327 Rače, do 1/2 in zastavitelja Aleksandra Vek, rojenega 3. 4. 1971, stanujočega Ješenca 75, 2327 Rače, do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 3. 2005; zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, identifikacijska številka za DDV: SI89734912, matična številka 5026121000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Marjane Pavrič, v višini 140.000,00 EUR s pripadki, z obrestmi z obrestno mero 3,17% letno, ki se obračunava od vsakokratnega stanja kredita in je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere Euribor 6M in fiksnega pribitka, z zapadlostjo terjatve najkasneje do vključno 31. 3. 2025, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice in z vsemi stroški in pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, nastale na temelju pogodbe o stanovanjskem kreditu številka 06814-6960052435, pod I. zgoraj citiranega notarskega zapisa in njenih dodatkov – Dodatka številka 1 pod II. zgoraj citiranega notarskega zapisa in Dodatka številka 2 pod III. zgoraj citiranega notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti