Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3402. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, stran 8955.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1. člen
V Pravilniku o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/04, 25/06, 113/06, 2/09 in 9/12) se v prvem odstavku 1. člena besedilo "z univerzitetno, visoko strokovno in višjo izobrazbo" nadomesti z besedilom ", ki imajo izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, visoko strokovno ali višjo izobrazbo".
2. člen
Za 31. členom se dodata nova poglavje VI.A in 31.a člen, ki se glasita:
"VI.A PRIZNANJE SPECIALIZACIJE NA PODLAGI OPRAVLJENEGA DELA
31.a člen
Kadar se uvede nova specializacija, se lahko delavcu prizna specializacija na podlagi opravljenega dela in podeli naziv ustrezne specialnosti v skladu s programom specializacije.
Za priznanje specializacije na podlagi dela lahko zaprosi delavec, ki ima najmanj deset let izkušenj s področja nove specializacije po opravljenem strokovnem izpitu in opravljeno število posegov, določeno s programom specializacije.
O priznanju specializacije iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo na podlagi vloge delavca, ki vsebuje:
1. dokazilo o zaključenem študiju in strokovnem izpitu,
2. dokazilo o izkušnjah s področja nove specializacije,
3. življenjepis, v katerem delavec navede, kje in kako je pridobil znanja in izkušnje, ki jih predvideva program specializacije, za katero je vložil vlogo;
4. seznam posegov, s katerimi dokazuje, da je opravil posege, ki jih zahteva program specializacije, za katero je vložil vlogo.
Delavcu, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, se izda odločba o priznanju specializacije na podlagi opravljenega dela, in se mu podeli naziv ustrezne specialnosti v skladu s programom specializacije.
Delavec lahko vloži vlogo za priznanje specializacije na podlagi opravljenega dela v dveh letih od uveljavitve programa nove specializacije.".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-52/2014
Ljubljana, dne 14. oktobra 2014
EVA 2014-2711-0053
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti