Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3413. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava, stran 8974.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 34. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Lendava
1.
Za podžupana Občine Lendava imenujem:
– Ferenca Horvátha, roj. 13. 4. 1972, stanujočega Gornji Lakoš, Glavna ulica 9, 9220 Lendava.
2.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno do predloga župana in odločitve Občinskega sveta Občine Lendava, da se ta opravlja poklicno s polnim ali polovičnim delovnim časom.
3.
Podžupan bo v dogovoru z županom vodil in usmerjal aktivnosti na področjih:
– informiranja in obveščanja javnosti;
– družbenih dejavnosti na področju kulture, športa in dela z mladimi;
– razvoja lokalne samouprave, dvojezičnega poslovanja in čezmejnega sodelovanja.
4.
Podžupan je dolžan pri svojem delu dosledno upoštevati zakonske predpise ter občinske akte in notranja organizacijska navodila.
5.
Podžupan je dolžan skrbeti za ugled občine in njenih predstavnikov v javnosti.
6.
Sklep začne veljati 15. 11. 2014 in velja do preklica ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0063/2014
Lendava, dne 12. novembra 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost