Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3411. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata, stran 8973.

Na podlagi 5. točke 41. člena in prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 032-8/2014 z dne 23. 10. 2014 je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na 8. redni seji 11. novembra 2014 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Boris Popovič, roj. 5. 9. 1962, iz Kopra, Bošamarin 62, sprejel mandat župana Mestne občine Koper v mandatnem obdobju 2014–2018 in da v skladu s 37.a in 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi, zaradi izvolitve na funkcijo župana Mestne občine Koper na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014 ne more izvrševati funkcije člana Občinskega sveta Mestne občine Koper, na katero je bil sočasno izvoljen;
– da je mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod št. 14 iz stranke »KOPER JE NAŠ«. To je Anja Pečič, roj. 5. 4. 1985, iz Kopra, Grinjan 5d, ki je dne 11. novembra 2014 podala izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2014
Koper, dne 11. novembra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije
dr. Miloš Senčur l.r.
In virtù del punto 5 dell'articolo 41 e del primo comma dell’articolo 30 della Legge sulle elezioni locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) e sulla base della decisione del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria n. 032-8/2014 del 23 ottobre 2014, la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria, nella VIII seduta ordinaria del 11 novembre 2014, ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
1.
La Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria rileva:
– che Boris Popovič, nato il 5. 9. 1962, di Capodistria, residente a Bossamarino 62, ha accolto il mandato di Sindaco del Comune città di Capodistria per il periodo 2014–2018 ed in virtù degli articoli 37.a e 37.b della Legge sull’autonomia locale non può esercitare la funzione di consigliere del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria dato che, alle elezioni tenutesi il 5 ottobre 2014, è stato contemporaneamente eletto anche alla funzione di Sindaco del Comune città di Capodistria;
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa quindi al candidato successivo riportato al numero 14 della lista denominata “Koper je naš”, ossia ad Anja Pečič, nata il 5. 4. 1985, di Capodistria, residente a Grinjan 5d, la quale in data del 11 novembre 2014 ha reso la dichiarazione di accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria.
2.
La presente delibera ha effetto immediato ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 041-1/2014
Capodistria, 11 novembre 2014
Il presidente
della Commissione elettorale comunale
Dott. ric. Miloš Senčur m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti