Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

N 78/2012 Os-3790/14 , Stran 2556
N 78/2012 Os-3790/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovom Lovrenc na Pohorju, Gornji trg 20-22, na predlog priglasiteljice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, za vpis lastninske pravice na poslovnem prostoru št. 7, v 2. etaži, v stavbi na naslovu Gornji trg 20-22, Lovrenc na Pohorju, z dne 28. 2. 2014, in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 28. 8. 2014, dne 17. 10. 2014, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitve pravnega naslova kupoprodajne pogodbe št. 88/76, z dne 17. 12. 1976, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem ``Koroški zidarji`` Dravograd v Dravogradu, Mariborska cesta 9, kot prodajalcem, ter Kreditno banko Maribor, Vita Kraigherja 4, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovne prostore, v izmeri 73,58 m2, v poslovno stanovanjskem bloku Lovrenc na Pohorju, parc. št. 164/5, k.o. Lovrenc na Pohorju. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 17. 10. 2014

AAA Zlata odličnost