Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3431. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana, stran 9060.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12), v nadaljevanju: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je župan Občine Škocjan dne 11. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana
1. člen
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana (Uradni list RS, št. 61/14) se v poglavju 2. Območje OPPN v prvem odstavku brišejo tretja, četrta in peta alineja, ter v celoti spremenita drugi in tretji odstavek, kakor sledi:
»Območje OPPN obsega območje poselitve (stavbna zemljišča). Površina območja OPPN znaša cca 9,1 ha in vključuje naslednje parcele oziroma dele parcel:
1/1, 1/2, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 105/3, 105/4, 108/4, 108/6, 108/7, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 112, 113/3, 116/33, 124/2, 124/3, 124/4, 124/6, 124/7, 133, 1680/5, 1680/6, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1681/8, 1686/5, 1688/1, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 23/3, 25, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/2, 26/4, 26/5, 26/7, 26/8, 26/9, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 29/1, 29/4, 3074/1, 3074/2, 3076/2, 3076/4, 3076/5, 3076/7, 3076/8, 3077/1, 3097/2, 31/1, 31/2, 3111/3, 32/1, 32/2, 32/3, 32/6, 32/7, 37/2, 39/4, 39/5, 39/6, 40/4, 40/5, 40/6, 42/12, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 43/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/6, 45/7, 67/1, 67/3, 74/1, 74/4, 88, 92/1, 92/2, 97/3, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, vse k.o. 1465 – Stara vas.«
2. člen
V poglavju 5. Nosilci urejanja prostora – NUP in drugi udeleženci se v prvem odstavku briše peta alineja.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Škocjan (www.obcina-skocjan.si), veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2014
Škocjan, dne 11. novembra 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti