Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2783. Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
2784. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Sklepi

2785. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
2786. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil

MINISTRSTVA

2787. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
2788. Pravilnik o varovanju ogroženih uslužbencev policije
2789. Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije
2790. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
2791. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2792. Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2793. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o varovanju osebnih in tajnih podatkov v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cerknica

2794. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE 01/1

Dobrepolje

2795. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve«

Naklo

2796. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo

Novo mesto

2797. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

Škofja Loka

2798. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2799. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2800. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceni za dobavljen zemeljski plin na območju Občine Škofja Loka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti