Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

N 8/2009 Os-2511/13 , Stran 2608
N 8/2009 Os-2511/13
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi predlagatelja Antona Šahtler, Tinjska gora 45, Zgornja Ložnica, v postopku vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Veliko Tinje 6, Slovenska Bistrica, zoper nasprotnega udeleženca: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na poslovnem prostoru, vpisanem kot posamezni del stavbe št. 735-66-2 in 735-66-3, 23. 4. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 5. 2000, sklenjene med prodajalcem Mercator-Planika trgovina d.d., Trg svobode 12, Slovenska Bistrica, po direktorju Milanu Stegnetu in kupovalko Anico Šahtler, stanujočo Tinjska gora 45, Zgornja Ložnica, o prodaji oziroma nakupu poslovnih prostorov, v izmeri 117,80 m2, v pritličju poslovnega objekta na naslovu Tinje 6, Zgornja Ložnica, na parceli št. 9/3, k.o. Tinjska gora, ki predstavlja 68/100 celote te parcele. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Morebiten ugovor naj se posreduje na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici dne 23. 4. 2013