Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2784. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, stran 8647.

Na podlagi 11.a člena in sedmega odstavka 11.c člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 – ZCes-1) in tretjega odstavka 3. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/09, 51/10 in 71/11) se v prvem odstavku 2. člena na koncu 6. točke pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata nova 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. »višina vozila nad prvo osjo« je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles;
8. »bivalno vozilo« je motorno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s posebno nadgradnjo oziroma stalno opremo, ki omogoča prevoz in prebivanje oseb, s priklopnim vozilom ali brez njega.«.
2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vozila iz prejšnjega odstavka se razvrščajo v tri cestninske razrede, in sicer:
– prvi cestninski razred: enosledna motorna vozila s priklopnim vozilom ali brez njega;
– drugi cestninski razred A: bivalna vozila in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;
– drugi cestninski razred B: dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.«.
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prodajne cene vinjet, ki vključujejo davek na dodano vrednost, znašajo:
– letna vinjeta za prvi cestninski razred 55,00 eurov, za drugi cestninski razred A 110,00 eurov in za drugi cestninski razred B 220,00 eurov;
– polletna vinjeta za prvi cestninski razred 30,00 eurov;
– mesečna vinjeta za drugi cestninski razred A 30,00 eurov in za drugi cestninski razred B 80,00 eurov;
– tedenska vinjeta za prvi cestninski razred 7,50 eura, za drugi cestninski razred A 15,00 eurov in za drugi cestninski razred B 40,00 eurov.«.
4. člen
Tabela v Prilogi 1 se spremeni tako, da se glasi:
»
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
| Cestninska | Odsek ceste | Prevozna |Cestninska | Cestninski|
|  cesta  |       | razdalja v | postaja |  sistem |
|      |       |   km   |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC     |Ljubljana–  |  18, 7  | Vrhnika |  Zaprt  |
|Ljubljana– |Vrhnika   |      |      |      |
|Srmin    |       |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  27,0  | Logatec |  Zaprt  |
|      |Logatec   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  37,4  |  Unec  |  Zaprt  |
|      |Unec     |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  48,8  | Postojna |  Zaprt  |
|      |Postojna   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  59,9  | Razdrto |  Zaprt  |
|      |Razdrto   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  79,2  |  Nanos  |  Zaprt  |
|      |Ajdovščina  |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  65,4  | Senožeče |  Zaprt  |
|      |Senožeče   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  72,7  | Divača  |  Zaprt  |
|      |Divača    |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  79,8  | Kozina  |  Zaprt  |
|      |Kozina    |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Ljubljana–  |  98,7  |  Videž  |  Zaprt  |
|      |Srmin    |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC     |Ljubljana–  |  82,0  |  Dane  |  Zaprt  |
|Ljubljana– |Gabrk–    |      |      |      |
|Fernetiči  |Fernetiči  |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Srmin–  |Srmin–Gabrk– |  41,2  |  Dane  |  Zaprt  |
|Fernetiči  |Fernetiči  |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Kozina–   |  22,3  |  Dane  |  Zaprt  |
|      |Fernetiči  |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Divača–   |  15,1  |  Dane  |  Zaprt  |
|      |Fernetiči  |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|HC     |Ajdovščina– |  22,9  | Bazara  |  Odprt  |
|Ajdovščina– |Vrtojba   |      |      |      |
|Vrtojba   |       |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Šentilj– |Šentilj–   |  18,0  | Pesnica |  Odprt  |
|Maribor   |Maribor   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Maribor– |Maribor–Arja |  57,4  | Tepanje |  Odprt  |
|Arja vas  |vas     |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |MB (Ptujska)–|  27,1  | Slovenske |  Odprt  |
|      |Slovenske  |      | Konjice |      |
|      |Konjice   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Slovenske  |  27,1  | Slovenske |  Odprt  |
|      |Konjice–Arja |      | Konjice |      |
|      |vas     |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Arja   |Arja vas–  |  27,5  | Vransko |  Odprt  |
|vas–Trojane |Trojane   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Trojane– |Trojane–   |  36,0  | Kompolje |      |
|Ljubljana  |Ljubljana  |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Blagovica–  |  8,7   | Blagovica |  Odprt  |
|      |Trojane   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Lukovica–  |  18,5  | Lukovica |  Odprt  |
|      |Ljubljana  |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |Krtina–   |  14,9  | Krtina  |  Odprt  |
|      |Ljubljana  |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC     |Podtabor–  |  39,3  | Torovo  |  Odprt  |
|Podtabor–  |Ljubljana  |      |      |      |
|Ljubljana  |(Koseze)   |      |      |      |
|(Koseze)  |       |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC     |Ljubljana–  |  61,6  |  Dob  |  Odprt  |
|Ljubljana– |Novo mesto V |      |      |      |
|Novo mesto |       |      |      |      |
|V      |       |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Novo   |AC Novo mesto|  46,3  | Drnovo  |  Odprt  |
|mesto V   |V (Lešnica)– |      |      |      |
|(Lešnica)– |Obrežje   |      |      |      |
|Obrežje   |       |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Novo   |AC Novo mesto|  26,0  |  Krško  |  Odprt  |
|mesto V   |V (Lešnica)– |      |      |      |
|(Lešnica)– |SCP Krško  |      |      |      |
|Obrežje   |       |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|      |SCP Krško–  |  20,3  |  Krško  |  Odprt  |
|      |Obrežje   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Maribor– |AC Maribor  |  79,6  |Dragotinci |  Odprt  |
|Murska   |(Dragučova)– |      |      |      |
|Sobota–   |Lenart–Sv.  |      |      |      |
|Lendava   |Jurij ob   |      |      |      |
|(Pince)   |Ščavnici–  |      |      |      |
|      |Vučja vas–  |      |      |      |
|      |Murska    |      |      |      |
|      |Sobota–   |      |      |      |
|      |Lendava   |      |      |      |
|      |(Pince)   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|AC Maribor– |Maribor–   |  30,6  | Prepolje |  Odprt  |
|Slivnica–  |Slivnica–Ptuj|      |      |      |
|Ptuj    |(Draženci)  |      |      |      |
|(Draženci) |       |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
                                «.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2013, razen 4. člena te uredbe, ki se začne uporabljati 1. oktobra 2013.
Št. 00729-35/2013
Ljubljana, dne 12. septembra 2013
EVA 2013-2430-0080
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica