Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

I P 528/2013 Os-3408/13 , Stran 2608
I P 528/2013 Os-3408/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Majdi Božič Kapš v pravdni zadevi tožeče stranke Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, ki jo zastopata odvetniška družba Kočevar in Kvaternik, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, proti toženi stranki Robertu Rozman, neznanega prebivališča (prej Glavna cesta 2, Tržič), zaradi plačila 569,69 EUR, dne 22. 7. 2013 sklenilo: toženi stranki Robertu Rozmanu, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Luka Podjed, Slovenska cesta 47, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 22. 7. 2013