Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

, Stran 2611
Drugo preklicujejo
Ahačič Katarina, Podljubelj 283, Tržič, študentsko izkaznico, št. 18110001, izdala Filozofska fakulteta. gnb-332020 Antloga Eva, Bohinjska Bela 7, Bohinjska Bela, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gnt-331977 Bajt Lucija, Ramovševa 61, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 37001128, izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana. gnd-332047 Blagojević Dragan, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 107500012450005, izdajatelj Cetis d.d. gnx-331973 Blaha Igor, Štefanova 1, Ljubljana, dokazilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti upravljavca prevozov, št. 617031, izdalo Ministrstvo za promet, leta 1997. gni-332013 Božoč Dominik, Topniška ulica 13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnr-332058 Briški Tadej Javor, Podnart 44, Podnart, študentsko izkaznico, izdala Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnj-332062 Cerar Vinko, Dobliče 54, Črnomelj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004869001, izdajatelj Cetis d.d. gnl-332010 Čuvan Alja, Božičeva ulica 8, Celje, študentsko izkaznico, št. 41040160, izdala Medicinska fakulteta. gnp-332031 Deranja Staša, Na Pristavi 1, Šempeter pri Gorici, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola. gne-332042 Dular Tadej, Cankarjeva cesta 63, Senovo, študentsko izkaznico, št. E1063163, izdala FERI, Maribor. gnv-331975 Đurašin Bruno, Jurčkova cesta 129, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016553001, izdal Cetis Celje, veljavna do 30. 5. 2018. gnz-331996 Filič Lucija, Ulica skladateljev Ipavcev 19A, Šentjur, študentsko izkaznico, št. F0029755 (izdana leta 2011), izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. gnt-332027 Gajšek Gregor, Igriška ulica 28, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 20080083, izdala Pravna fakulteta. gni-332038 Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020515003, za voznika Oleksandr Yukhymenko, veljavna od 3. 9. 2011 do 31. 7. 2014. gnp-332056 Gombač Maja, Rečica 8, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 43090145, izdala Akademija za glasbo, Ljubljana. gns-332007 Gorenak Lucija, Zgornje Grušovje 10D, Oplotnica, študentsko izkaznico, št. 61267293, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnb-331970 Gosar David, Vrtnarska pot 13, Logatec, študentsko izkaznico, št. 18129050, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnk-332036 Grgurić Karin, Šolska 11, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št. 18110256, izdala Filozofska fakulteta. gnv-332000 Grohar Gorazd, Brodarjev trg 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63970229, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnf-332016 Jakopič Valerija, Šmihel 16, Laško, študentsko izkaznico, št. 21100134, izdala Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. gni-332063 Javornik Valter, Gradišče 9, Velike Lašče, študentsko izkaznico, št. 23090277, izdala Fakulteta za strojništvo. gnf-331991 Jesenko Mojca, Križna ulica 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01010045, izdala Pedagoška fakulteta. gnq-332005 Jurič Jasmina, Ingoličeva ulica 14, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18070445, izdala Filozofska fakulteta. gnk-331986 Kar Sandi, Fikšinci 3, Rogašovci, študentsko izkaznico, št. 23110309, izdala Fakulteta za strojništvo. gnx-332048 Karnet Maja, Valvasorjeva 86, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81674039, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru. gnf-332041 Kerševan Andreja, Brdo 13, Dornberk, študentsko izkaznico, št. 20050135, izdala Univerza v Ljubljani. gnc-332019 Klabjan Bojan, Cesta na Markovec 6A, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 63960202, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnu-332051 Knific Tia, Prebačevo 77, Kranj, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gnu-331976 Kobe Tjaša, Dolž, Šolska cesta 80, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 64120072, izdala FE, Univerza v Ljubljani. gnh-332064 Krajc Sara, Bloška Polica 20, Grahovo, študentsko izkaznico, št. 20070136, izdala Univerza v Ljubljani. gnd-332018 Kumše Anže, Vrbljene 29, Ig, študentsko izkaznico, št. 71100261, izdala Biotehniška fakulteta, Ljubljana. gnc-331994 Leban Jure, Ledine 4, Nova Gorica, potrdilo za opravljanje storitev v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 801101, izdano leta 2010. gnj-332012 Lepšina Nastja, Jakopičeva ulica 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19466482, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnb-331995 Lukman Žan, Zelena pot 4, Logatec, študentsko izkaznico, št. 20090452, izdala Pravna fakulteta. gnr-332029 Lukšič Rok, Na griču 1, Dolenjske Toplice, študentsko izkaznico, št. 63090018, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnr-332054 Marinič Tjaša, Rostoharjeva ulica 48, Krško, študentsko izkaznico, št. 18110563, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gns-332003 Mesarič Vita Andreja, Mariborska cesta 38, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 41110194, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gng-331990 Molan Andreja, Velike Malence 8, Krška vas, študentsko izkaznico, št. 71120339, izdala Univerza v Ljubljani. gnw-332024 Novoselc Klara Tereza, Dantejeva ulica 19, Piran - Pirano, študentsko izkaznico, št. 31100244, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gnr-332008 Obolnar Hrnjičić Maja, Kriška vas 5, Višnja Gora, študentsko izkaznico, št. 01009071, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gny-331997 Obolnar Nika, Vrhpolje pri Kamniku 60, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 41110057, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnr-332004 Ovsenik Nina, Štihova ulica 25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080191, izdala Medicinska fakulteta. gnz-331971 Perić Dražen, Ob Zeleni jami 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63110379, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gnd-332043 Pezdir Martin, Lesno Brdo 59, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gno-332032 Počervina Blaž, Marincljeva ulica 17, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036750000, izdajatelj Cetis d.d.. gnk-332061 Prigo d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, Brezovica pri Ljubljani, licenco, številka XGE003884/00111/010, za vozilo mercedes benz 1117, registrska številka LJ 72-2NG. gns-332053 Pucihar Vid, Dolenja Nemška vas 65, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 23100147, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljubljana. gne-331992 Rakanović Amela, Jadranska ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63080458, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnw-332057 Repotočnik Maja, Stari trg 292, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 42090014, izdala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. gns-331978 Rot Peter, Potoki 29, Kobarid, študentsko izkaznico, št. 01009420, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnl-331989 Satler Andreja, Frankolovska 15, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81665468, izdala Univerza v Mariboru. gnn-331983 Simić Mile, Ljubljanska cesta 30A, Ivančna Gorica, certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za voznika/voznico v cestnem prometu (NPK), številka 346/2007, izdan 24. 9. 2007, izdajateljica Agencija za promet d.o.o. gnx-332023 Sodec Alen, Cankarjeva cesta 6, Metlika, študentsko izkaznico, št. 49120078, izdala GEA College, Fakulteta za podjetništvo. gnj-332037 Svoljšak Ana, Binkelj 5, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 20040370, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. gnu-332001 Ščap Lojze, Brniška cesta 62, Vodice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005261011, izdajatelj Cetis d.d. gnw-331974 Štangar Anja, Črna vas, Brglezov štradon 23B, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnq-332030 Tadić Aleksandar, Savska cesta 21, Jesenice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025845000, izdal Cetis d. d. gnv-332050 Turk Erika, Brje 95, Dobravlje, študentsko izkaznico, št. 37120052, izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana. gnu-332026 Urankar Miha Florjan, Kapla 66, Tabor, študentsko izkaznico, št. 12090220359, izdala Višja strokovna šola, Celje. gnn-332033 Vidic Nuša, Ulica Ivana Regenta 6, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 37001271, izdala Veterinarska fakulteta. gnz-332021 Vogrinčič David, Domajinci 29, Cankova, študentsko izkaznico, št. G2001375, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru. gne-332017 Zajc Sanja, Grintovec 11, Zagradec, študentsko izkaznico, št. 20080360 (izdana leta 2008), izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnb-332045 Zamljen Ana, Bolkova 4A, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 04042584, izdala Fakulteta za upravo. gnw-331999 Zorko Boris, Opekarniška cesta 8, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001922001, izdajatelj Cetis d.d. gnc-332044 Zupan Tomaž, Zikova ulica 7, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 63020185, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnw-332049 Zupanc Filip, Gorenjska cesta 22, Radovljica, potrdilo o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 601637-DV, izdano leta 1997. gnl-331985 Žarn Kristian, Pot na Polšco 41A, Krško, študentsko izkaznico, št. 63110352, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnk-332015