Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Ob-3634/13 , Stran 2563
Ob-3634/13
Popravek
V Javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2014-2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski razpis, z oznako JPR-PROG-2014–2017), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/13, z dne 12. 7. 2013 se v 12. točki popravi datum zaključka razpisa in se pravilno glasi: Razpis se prične 12. 7. 2013 in se zaključi 1. 10. 2013. V tretjem odstavku 14. točke se popravi datum in se pravilno glasi: Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 1. 10. 2013, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-PROG-2014-2017, z navedbo osnovnega razpisnega področja (npr. Uprizoritvena umetnost). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). V prvem odstavku 15. točke se popravi datum in se pravilno glasi: Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 10. 2013 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. V točki 16. se popravi datum in se pravilno glasi: Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 8. 10. 2013 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo