Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

VL 71146/2013 Os-3495/13 , Stran 2608
VL 71146/2013 Os-3495/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Mitju Seljak, Prekmurska ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Avrelija Barle Kuk, Slovenska cesta 55 a, Ljubljana, zaradi izterjave 1.710,18 EUR, sklenilo: dolžniku Mitju Seljak, Prekmurska ulica 3, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Avrelija Barle Kuk, Slovenska cesta 55 a, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 6. 2013