Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 478-216/2013-1 Ob-3614/13 , Stran 2580
Št. 478-216/2013-1 Ob-3614/13
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, 24/13), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Opis predmetov prodaje: Zemljišča in objekti A. Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Otovec, v Občini Črnomelj, k.o. Talčji vrh. Prodaja po sklopih (priloga skica na www.mors.si) razpolaganje s stvarnim premoženjem – 91. javna dražba 10. 10. 2013. Sklop 4 Stavbno zemljišče parc. št. 2404/15 (z ID znakom 1536-2404-15-0) njiva, v izmeri 343 m2, vinograd 827 m2, pašnik, v izmeri 2.521 m2, pašnik, v izmeri 942 m2, gozd, v izmeri 705 m2, parc. št. 5291/10 (z ID znakom 1536-5291-10-0), pot, v izmeri 123 m2 in parc. št. 2619/15 (z ID znakom 1526-2619-15-0), gozd, v izmeri 80 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh, (skupaj, v izmeri 5.541 m2), v skupni vrednosti 28.900,00 EUR in 1/2 sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče (80 m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12 (z ID znakom 1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 23 m2, vse k.o. 1536 Talčji (skupaj 2.745 m2), v vrednosti 5.570,00 EUR. a. Izklicna cena: 34.500,00 EUR. Sklop 5 Stavbno zemljišče s staro šolo (500 m2, letnik 1930), parc. št. 2404/11 (z ID znakom 1536-2404-11-0), njiva, v izmeri 2.757 m2, njiva, v izmeri 461 m2, travnik, v izmeri 379 m2, pašnik, v izmeri 307 m2, pašnik, v izmeri 2.670 m2, pot, v izmeri 225 m2, stavbišče, v izmeri 45 m2, stavbišče, v izmeri 222 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh, skupawj 7.066 m2, v skupni vrednosti 36.125,00 EUR in 1/2 sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče (80 m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12 (z ID znakom 1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 23 m2, vse k.o. 1536 Talčji (skupaj 2.745 m2), v vrednosti 5.570,00 EUR. a. Izklicna cena: 41.700, 00 EUR. Sklop 12 Stavbno zemljišče z nadstreškom (275,40 m2, letnik 1982,), parc. št. 2404/4 (z ID znakom 1536-2404-4-0), njiva, v izmeri 574 m2, njiva, v izmeri 701 m2, sadovnjak, v izmeri 222 m2, sadovnjak, v izmeri 404 m2, pašnik, v izmeri 525 m2, gozd, v izmeri 10.346 m2, pot, v izmeri 36 m2 z objektom ID 1536-838, vse k.o. 1536 Talčji vrh, (skupaj 12.808 m2), a. Izklicna cena: 70.100,00 EUR. Sklop 13 Stavbno zemljišče s skladiščem (Trimo) (397,80 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/5 (z ID znakom 1536-2404-5-0) njiva, v izmeri 601 m2, travnik, v izmeri 690 m2, travnik, v izmeri 1.913 m2, travnik, v izmeri 658 m2, travnik, v izmeri 1.866 m2, gozd, v izmeri 1.340 m2, z objektom št. 1536-840, parc št. 5291/5 (z ID znakom 1536-5291-5-0), pot, v izmeri 323 m2, parc. št. 5334/6 (z ID znakom 1536-5334-6-0), pot, v izmeri 288 m2, parc. št. 3394/6 (z ID znakom 1536-3394-6-0), pašnik, v izmeri 289 m2, parc. št. 2619/1 (z ID znakom 1536-2619-1-0), njiva, v izmeri 436 m2, njiva, v izmeri 298 m2, travnik, v izmeri 676 m2, gozd, v izmeri 414 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh, skupaj 9.792 m2. a. Izklicna cena: 58.900,00 EUR. Sklop 14 Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8 (z ID znakom 1536-2404-8-0), pašnik, v izmeri 2.103, k.o. Talčji vrh. a. Izklicna cena: 3.300,00 EUR. Sklop 15 Stavbno zemljišče z glavno črpalno postajo (192,30 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/9 (z ID znakom 1536-2404-9-0), pašnik, v izmeri 3.082 m2, gozd, v izmeri 517 m2, z objektom št. 809, parc št. 5291/7 (z ID znakom 1536-5291-7-0), pot, v izmeri 237 m2, parc. št. 2619/7 (z ID znakom 1536-2619-7-0), gozd, v izmeri 1.141 m2 z objektom št. 810, vse k.o. 1536 Talčji vrh, skupaj 4.977 m2. a. Izklicna cena: 29.700,00 EUR. Sklop 16 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/2 (z ID znakom 1536-2619-2-0), njiva, v izmeri 242 m2, njiva, v izmeri 568 m2, njiva, v izmeri 1.188 m2, travnik, v izmeri 293 m2, travnik, v izmeri 1.298 m2, travnik, v izmeri 820 m2, (skupaj 4.409 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 22.400,00 EUR. Sklop 17 Stavbno zemljišče s črpalno postajo – delno (63 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/8 (z ID znakom 1536-2619-8-0), njiva, v izmeri 916 m2, njiva, v izmeri 690 m2, gozd, v izmeri 1.233 m2, (skupaj 2.839 m2), št. objekta 808, k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 15.600,00 EUR. Sklop 18 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/9 (z ID znakom 1536-2619-9-0), sadovnjak, v izmeri 337 m2, travnik, v izmeri 436 m2, gozd, v izmeri 351 m2, (skupaj 1.124 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 5.800,00 EUR. Sklop 19 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/3 (z ID znakom 1536-2619-3-0), njiva, v izmeri 241 m2, njiva, v izmeri 549 m2, njiva, v izmeri 1.179 m2, travnik, v izmeri 1.486 m2, travnik, v izmeri 367 m2 (skupaj 3.822 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena 19.600,00 EUR. Sklop 20 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4 (z ID znakom 1536-2619-4-0), njiva, v izmeri 553 m2, travnik, v izmeri 278 m2, (skupaj 831 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 4.400,00 EUR. Sklop 21 Stavbno zemljišče z upravno stavbo (240,30 m2, letnik 1982, št. objekta 801), parc. št. 2619/5 (z ID znakom 1536-2619-5-0), njiva, v izmeri 422 m2, sadovnjak, v izmeri 428 m2, travnik, v izmeri 3.549 m2, travnik, v izmeri 501 m2, gosp. poslopje, v izmeri 155 m2, (skupaj 5.055 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 42.300,00 EUR. Sklop 22 Stavbno zemljišče z dvema podzemnima skladiščema (vsak, v izmeri 409,80 m2 z objektoma št. 1144 in 1145), parc. št. 2619/10 (z ID znakom 1536-2619-10-0), sadovnjak, v izmeri 3.086 m2, k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 45.600,00 EUR. Sklop 24 Stavbno zemljišče s skladiščem-garažo (397,80 m2, letnik 1982 z objektom št. 805) parc. št. 2619/11 (z ID znakom 1536-2619-11-0), sadovnjak, v izmeri 735 m2, sadovnjak, v izmeri 1.545 m2, (skupaj 2.280 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena 20.600,00 EUR. Sklop 25 Stavbno zemljišče s proti požarno postajo (80 m2, letnik 1982 z objektom št. 806) parc. št. 2619/13 (z ID znakom 1536-2619-13-0) njiva, v izmeri 1.648 m2, sadovnjak, v izmeri 2.077 m2, sadovnjak, v izmeri 695 m2 sadovnjak, v izmeri 1.959 m2, pot, v izmeri 28 m2, stavbišče, v izmeri 57 m2, (skupaj 6.464 m2), k.o. 1536 Talčji. a. Prejšnja izklicna cena 36.200,00 EUR. Stanovanje 1. Tri sobno stanovanje na naslovu Šolska ulica 11, št. 5 (nezasedeno), v II. nad. s kletjo in drvarnico, v skupni izmeri 58,28 m2, k.o. 2035 Škofja Loka, iden. št. stavbe 566 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak 2035-566-5, letnik 1961, tablica MO 26282. a. Ogled stanovanja: 24. 9. 2013 in 26. 9. 2013 od 10. do 12.30. b. Izklicna cena: 47.600,00 EUR. 2. Tri sobno stanovanje na naslovu Šolska ulica 11, št. 6 (nezasedeno), v II. nad. s kletjo in drvarnico, v skupni izmeri 60,78 m2, k.o. 2035 Škofja Loka, iden. št. stavbe 566 in posameznega dela št. 6, celotni ID znak 2035-566-6, letnik 1961, tablica MO 26283. a. Ogled stanovanja: 24. 9. 2013 in 26. 9. 2013 od 10. do 12.30. b. Izklicna cena: 52.700,00 EUR. 3. Dvo sobno stanovanje na naslovu Rozmanova ulica 24c, št. 4 (nezasedeno), v PR, v skupni izmeri s kletjo 52,20 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. stavbe 926 in posameznega dela št. 4, celotni ID znak 2525-926-4, letnik 1978, tablica MO 25005. a. Ogled stanovanja: 24. 9. 2013 in 26. 9. 2013 od 10.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 28.600,00 EUR. 4. Dvo sobno stanovanje na naslovu Rozmanova ulica 24c, št. 18 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni izmeri s kletjo 65,80 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. stavbe 926 in posameznega dela št. 18, celotni ID znak 2525-926-18, letnik 1978, tablica MO 24001. a. Ogled stanovanja: 24. 9. 2013 in 26. 9. 2013 od 10.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 35.000,00 EUR. 5. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova ulica 24c, št. 19 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni izmeri s kletjo 64,40 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. stavbe 926 in posameznega dela št. 19, celotni ID znak 2525-926-19, letnik 1978, tablica MO 24002. a. Ogled stanovanja: 24. 9. 2013 in 26. 9. 2013 od 10.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 40.600,00 EUR. 6. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova ulica 24c, št. 20 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni izmeri s kletjo 77,10 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. stavbe 926 in posameznega dela št. 20, celotni ID znak 2525-926-20, letnik 1978, tablica MO 24003. a. Ogled stanovanja: 24. 9. 2013 in 26. 9. 2013 od 10.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 38.900,00 EUR. 7. Enosobno stanovanje na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 9 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo 48,64 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9, celotni ID znak 1535-19-9, letnik 1959, tablica MO 27771. a. Ogled stanovanja: 26. 9. 2013 in 1. 10. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 24.300,00 EUR. 8. Trisobno stanovanje na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 8 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 97,23 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 8, celotni ID znak 1535-19-8, letnik 1959, tablica MO 27774. a. Ogled stanovanja: 26. 9. 2013 in 1. 10. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 36.450,00 EUR. 9. Dvosobno stanovanje na naslovu Ulica 21. oktobra 2A, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 72,93 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 25 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak 1535-25-5, letnik 1961, tablica MO 27764. a. Ogled stanovanja: 26. 9. 2013 in 1. 10. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 27.540,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje na naslovu Dvorakova 6, št. 7, Maribor (nezasedeno), v III. nad., v skupni izmeri s kletjo 77,30 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 336 in posameznega dela št. 7, celotni ID znak 659-336-7, letnik 1956, tablica MO 26519. a. Ogled stanovanja: 26. 9. 2013 in 1. 10. 2013 od 9.30 do 11. ure. b. Izklicna cena: 62.000,00 EUR. III. Ogled nepremičnin Ogled stanovanj boste lahko opravili ob terminih, določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728 0120 za stanovanja na območju Ilirska Bistrica, za stanovanja, v Škofji Loki je dosegljiva UO Kranj, tel. 04/20-23-100, Jože Kočevar za stanovanja na območju Črnomlja, tel. 07/3322318, za stanovanje, v Mariboru je dosegljiva UO Maribor, tel. 041/805-345, Ivica Kolarič. Oglede drugih nepremičnin, pa boste lahko opravili po predhodni najavi na tel. 041/397-954 Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja o lokaciji. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-2213 od 16. 9. 2013 – do 9. 10. 2013, med 8. in 12. uro. IV. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda, v celoti po sistemu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve, v višini 20% za kmetijska zemljišča in 2% za zazidana stavna zemljišča, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem, v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe, v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo, v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-91000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne, v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača, v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-91000. Plačilo celotne kupnine, v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje, v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 9. 10. 2013 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba 10. 10. 2013« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije, v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije, v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). Javno dražbo vodi pristojna komisija. 11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 10. 10. 2013 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo