Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

D 304/2012 Os-3392/13 , Stran 2609
D 304/2012 Os-3392/13
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 1. 1. 1961 umrli Neži Žibert, roj. 6. 11. 1876, nazadnje stanujoči Kalce 9 oziroma Beli breg 40, p. Leskovec pri Krškem, izven naroka dne 26. 7. 2013, podaje oklic: zakoniti dediči po pokojni Neži Žibert, roj. 6. 11. 1876, nazadnje stanujoči Kalce 9 oziroma Beli breg 40, p. Leskovec pri Krškem, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem dne 26. 7. 2013