Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 73 Ob-3635/13 , Stran 2591
Št. 73 Ob-3635/13
Razpisna komisija na podlagi sklepa 1. konstitutivne seje Sveta ZD z dne 10. 9. 2013, 31. in 32. člena Statuta ZD Šentjur, razpisuje delovno mesto direktorja/ice Zdravstvenega doma Šentjur. Za direktorja/ico ZD je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat/tka, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje: – da ima visoko strokovno izobrazbo, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih, – da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference, – da predloži program dela oziroma razvoja in opredeli svojo vlogo pri realizaciji, – da predloži dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen/a za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Mandat direktorja/ice traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan/a. Kandidati/ke lahko prijave z življenjepisom in izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3 b, 3230 Šentjur, z oznako: »Prijava na razpis – Ne odpiraj«, za razpisno komisijo. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Razpisna komisija Sveta ZD Šentjur