Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2789. Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije, stran 8662.

Na podlagi tretjega odstavka 116. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa višino nadomestila, ki so ga Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalnice dolžne plačati za vpogled ali posredovanje podatkov iz evidenc policije o kršiteljih in prekrških, o kaznivih dejanjih, o dogodkih in elektronskih zapisnikih policije o prometnih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: vpogled v podatke).
2. člen
(višina nadomestila)
Nadomestilo za enkraten vpogled v podatke znaša 34,81 eurov brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se obračunava v skladu z veljavno zakonodajo.
3. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije (Uradni list RS, št. 53/12 in 15/13 – ZNPPol).
4. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-349/2013
Ljubljana, dne 11. septembra 2013
EVA 2013-1711-0052
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve