Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

D 231/2012 Os-3555/13 , Stran 2609
D 231/2012 Os-3555/13
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Volarič, sin Franca, rojen 30. 7. 1932 v Starem selu, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu 1 Hugo Avenue, Toronto, Ontario, Kanada, ki je umrl 11. 8. 1995. Po odpovedi dedovanja zakonitih dedičev prvega dednega reda so k dedovanju po zapustniku poklicani dediči drugega dednega reda, med katere sodijo tudi morebitni potomci zapustnikove sestre Zore Volarič. Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo bi bili vsi zapustnikovi zakoniti dediči drugega dednega reda, s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do njegove dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine. Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči ne zglasijo, bo sodišče odločilo na podlagi pridobljenih podatkov v sodnem spisu.
Okrajno sodišče v Tolminu dne 30. 8. 2013