Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 478-25/2007/36 Ob-3626/13 , Stran 2580
Št. 478-25/2007/36 Ob-3626/13
Popravek
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja spremembo datuma javne dražbe za prodajo nepremičnin, objavljene v Uradnem listu RS – Razglasni del, št. 73/13, Ob-3545/13 in sicer se spremeni 7. točka objave javne dražbe za prodajo nepremičnin: 7. Način, mesto in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 24. 9. 2013 na naslovu Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 6. nadstropju, št. 614, s pričetkom ob 10. uri. Ostale točke objave javne dražbe ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport