Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

VL 106176/2013 Os-3554/13 , Stran 2608
VL 106176/2013 Os-3554/13
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnika Deana Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, Karmen Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, zaradi izterjave 391,14 EUR, po izvršitelju Janku Zorčič dne 28. 8. 2013 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 27, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu, Maistrova 2 v Brežicah, v skupni izmeri 85,80 m2, ki se nahaja v stavbi št. 166, katera stoji na parc. št. 278/2, k.o. 1300 Brežice, ki je v lasti dolžnikov Deana Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice in Karmen Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, vsakega do 1/2. Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 2. 9. 2013