Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

N 32/2012 Os-3402/13 , Stran 2609
N 32/2012 Os-3402/13
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka: Marija Bordon, Ulica ob starem zidovju 10/A, Izola, ki jo zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotnega udeleženca Andrej Bordon, sin Andreja, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 4. 6. 2013, sklenilo: Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Bordon Andreja, sina Andreja, neznanega bivališča, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 4. 6. 2013