Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

46. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za parlamentarno preiskavo o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih...
47. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
48. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
49. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
50. Odlok o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
51. Odlok o razrešitvi sodnice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
52. Odlok o imenovanju notarja
53. Odlok o imenovanju notarja
54. Odlok o imenovanju notarke
55. Odlok o imenovanju notarke
56. Odlok o imenovanju notarja
57. Odlok o imenovanju notarke
58. Odlok o imenovanju notarke
59. Odlok o imenovanju notarke
60. Odlok o imenovanju notarja
61. Odlok o imenovanju notarke
62. Odlok o imenovanju notarke
63. Odlok o imenovanju notarja
64. Odlok o imenovanju notarja
65. Odlok o imenovanju notarja
66. Odlok o imenovanju notarja
67. Odlok o imenovanju notarke
68. Odlok o imenovanju notarke
69. Odlok o imenovanju notarja
70. Odlok o imenovanju notarja
71. Odlok o imenovanju notarja
72. Odlok o imenovanju notarke
73. Odlok o imenovanju notarja
74. Odlok o imenovanju notarja
75. Odlok o imenovanju notarja
76. Odlok o imenovanju notarja
77. Odlok o imenovanju notarja
78. Odlok o imenovanju notarke
79. Odlok o imenovanju notarja
80. Odlok o imenovanju notarke
81. Odlok o imenovanju notarja
82. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
83. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
84. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
85. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
86. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
87. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
88. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
89. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
90. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
91. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
92. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
93. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
94. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
95. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
96. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
97. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
98. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
99. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
100. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
101. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
102. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
103. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
104. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
105. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
106. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
107. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
108. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
109. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
110. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
111. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
112. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
113. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
114. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
115. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
116. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
117. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
118. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
119. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
120. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
121. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
122. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
123. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
124. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
125. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
126. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
127. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
128. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
129. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
130. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
131. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
132. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
133. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
134. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
135. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
136. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
137. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
138. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
139. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
140. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
141. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
142. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
143. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
144. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
145. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
146. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
147. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
148. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
149. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
150. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
151. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
152. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
153. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
154. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
155. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
156. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
157. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
158. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
159. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
160. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
161. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
162. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
163. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
164. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
165. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
166. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
167. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
168. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
169. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
170. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
171. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
172. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
173. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
174. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
175. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
176. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
177. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
178. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
179. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
180. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
181. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
182. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
183. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
184. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
185. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
186. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
187. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
188. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
189. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
190. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
191. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
192. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
193. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
194. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
195. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
196. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
197. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
198. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
199. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
200. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
201. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
202. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
203. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
204. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
205. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
206. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
207. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
208. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
209. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
210. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
211. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
212. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
213. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
214. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
215. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
216. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
217. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
218. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
219. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
220. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
221. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

222. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

223. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Nikoziji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

224. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1995
225. Navodilo o spremembah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnja hrane v drugem polletju leta 1994
226. Navodilo o načinu ugotavljanja carinske osnove programske opreme (software)
227. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza vozil, njihovih delov in pribora po znižani carinski stopnji
228. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1994

USTAVNO SODIŠČE

229. Odločba o določbi četrte alinee prvega odstavka 16. člena zakona o dohodnini je v neskladju z ustavo
230. Odločba o odpravi začasnega pravilnika o porabi sredstev mesta Ljubljane, namenjenih za stanovanjsko posojilo z ugodno obrestno mero

BANKA SLOVENIJE

265. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
266. Sklep o dopolnitvi sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

231. Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti zahtevi za pridobitev soglasja agencije
232. Sklep o potrditvi učbenika Trdnost, ki ga je napisal dr. Franc Cvetaš
233. Sklep o potrditvi priročnika za učitelje Fizika-Mehanika, ki so ga napisali F. Tomažič in sodelavci
234. Sklep o potrditvi učbenika Zbirke nalog za program lesarstvo, ki ga je napisal Janez Kavčič
235. Sklep o potrditvi učbenika Pravo 4, ki ga je napisal Albin Igličar
236. Sklep o potrditvi delovnega učbenika Naravoslovje in poznavanje blaga I - Osnove poznavanja blaga, Živila, ki ga je napisala Marjeta Godec

OBČINE

Bled

237. Statutarni sklep (Bled)

Bohinj

238. Statutarni sklep (Bohinj)

Brežice

239. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Dobova

Celje

240. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Celje v prvem in drugem krogu volitev

Cerknica

241. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Stari trg
242. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta dela naselja Cerknica 16C, 18C
243. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana v občini Cerknica

Črnomelj

244. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Črnomelj
245. Sklep o predpisih, ki so veljali do sprejetja zakona o ustanovitvi občin na območju občine Črnomelj
246. Sklep o povečanju cen ogrevanja (Črnomelj)
247. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000

Gorenja vas-Poljane

248. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Gornja Radgona

249. Poročilo o izidu volitev župana občine Gornja Radgona

Idrija

250. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju zaselka Zabreznica in Orehovska grapa
251. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 20.11.1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju zaselka Zabreznica in Orehovska grapa za razširitev in asfaltacijo ceste Reka-Orehovska grapa

Jesenice

252. Sklep o II. renominaciji in prerazporeditvi sredstev proračuna občine Jesenice za leto 1994

Kranj

253. Sklep o pečatu Mestne občine Kranj

Lenart

254. Odredba o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Lenart

Lendava

255. Statutarni sklep (Lendava)

Litija

256. Začasni statutarni sklep (Litija)

Ljutomer

257. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1994
258. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana občine Ljutomer

Radovljica

259. Statutarni sklep (Radovljica)

Ribnica

260. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ribnica 1986-1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/87 in 10/91) in osnutek prostorsko ureditvenih pogojev za območje R7

Škofja Loka

261. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1995

Turnišče

262. Statutarni sklep (Turnišče)

Vrhnika

263. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 - Vrhnika - Sinja Gorica

Žalec

264. Statutarni sklep (Žalec)

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 78/94)
2. Popravek uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 68/94)
3. Popravek uredbe o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1995
4. Popravek uredbe o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1995
5. Popravek uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
6. Popravek uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1995
7. Popravek uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letu 1995
8. Popravek uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko v letu 1995

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Kolumbijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
2. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila med Republiko Slovenijo in Socialistično republiko Vietnam o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
3. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
4. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov
5. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške na področju izobraževanja v šolskem letu 1994/95
6. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti ter izmenjav za obdobje od 1995 do 1997 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske
7. Uredba o ratifikaciji Programa kulturnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije v letih 1995-1998
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti