Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

266. Sklep o dopolnitvi sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije, stran 166.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije
1. Za drugim odstavkom 11. točke sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 53/94) (v nadaljnjem besedilu: sklep) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če vloga za izdajo dovoljenja za pripojitev vsebuje izjavo prevzemne družbe, da z vsem svojim premoženjem nepreklicno jamči za vse obveznosti prevzete družbe, in sicer do vpisa pripojitve v sodni register (oziroma do določenega roka, kolikor do vpisa ne pride), potem Banka Slovenije lahko odloči o vlogi, tudi če ta ni popolna. Do vpisa v sodni register je potrebno vlogo dopolniti, tako da je popolna.”
2. Nepopolne vloge za izdajo dovoljenja za pripojitev, ki so bile vložene do dneva uveljavitve tega sklepa, se lahko dopolnijo v skladu z novim tretjim odstavkom 11. točke sklepa.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. januarja 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost