Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

254. Odredba o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Lenart, stran 156.

Na podlagi 367. člena statuta občine Lenart (Uradni list SRS, št. 4-258/81, 13-801/82, 1-53/83 in 9-524/86), 3. in 6. člena odloka o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih (Uradni list SRS, št. 30/87) je Izvršni svet Skupščine občine Lenart na seji dne 15. decembra l994 sprejel
O D R E D B O
o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Lenart
1. člen
S to odredbo se določa višina prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Lenart za leto 1995.
2. člen
Višina prispevka za leto 1995 je za posamezna melioracijska območja naslednja:
a) za melioracijsko območje Gočova      515 SIT/ha
b) za melioracijsko območje
Zamarkova-Voličina              968 SIT/ha
c) za melioracijsko območje Šetarova     742 SIT/ha
d) za melioracijsko območje Globovnica    352 SIT/ha
3. člen
Ta odredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32104-1/93
Lenart, dne 15. decembra l994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lenart
Avgust Zavernik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost