Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

49. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije, stran 94.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126. člena, 131., 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 1994 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
I
V odloku o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije (Ur. l. RS, št. 12/93 in 64/94) se v I. točki v prvem odstavku besedilo: “16 članov” nadomesti z besedilom: “14 članov”, v drugem odstavku pa se besedilo: “Poslanska skupina Združene liste 3 člane”, nadomesti z besedilom: “Poslanska skupina Združene liste 2 člana” in črta besedilo: “Poslanska skupina Z-ESS/LDS 1 člana”.
II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
Črta se besedilo: “za predsednika: dr. Ciril RIBIČIČ, Združena lista”.
Izvoli se:
za predsednico komisije:
Breda PEČAN, Poslanska skupina Združene liste;
razrešita se:
članica komisije pod številko 6:
Breda PEČAN, Poslanska skupina Združene liste,
in član komisije pod številko 13:
Janko PREDAN, Poslanska skupina Z-ESS/LDS
ter se skladno s tem ustrezno preštevilčijo zaporedne številke pred imeni članov komisije.
Št. 020-02/92-28/19
Ljubljana, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost