Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

1. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Kolumbijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 1.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOLUMBIJO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Kolumbijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, sklenjen z izmenjavo not dne 3. junija in 19. julija 1994.
2. člen
Noti se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku ter v prevodu glasita:
VE/
.                       Santafé de Bogotá, D. C., 3. junij 1994
Ekscelenca:
Sklicujoč se na navodila svoje Vlade, imam veliko čast ob tej priložnosti sporočiti Vaši Ekscelenci, upoštevajoč prijateljske vezi, ki obstajajo med Slovenijo in Kolumbijo ter z namenom, da bi še poglobili politične, ekonomske in kulturne povezave ter sodelovanje v dobro naših narodov, da želi Vlada Kolumbije formalizirati diplomatske odnose s spoštovano Vlado Vaše Ekscelence na ravni nerezidenčnih veleposlaništev.
Ta nota in tista, ki pričakujem, da mi jo bo Vaša Ekscelenca pripravljena predati z enako vsebino, predstavljata formalni instrument za vzpostavitev formalnih diplomatskih odnosov z Republiko Slovenijo, od datuma vaše note, s katero nam boste sporočili vašo privolitev.
Izkoriščam priložnost, da izrazim Vaši Ekscelenci zagotovilo mojega najodličnejšega spoštovanja.
Luis Guillermo Grillo Olarte l. r.
Namestnik ministra za Evropo,
Azijo, Afriko in Oceanijo
Ekscelenca
gospod Lojze Peterle
minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
VE/
.                      Santafé de Bogotá, D. C., junio 3 de 1994
Excelencia:
Cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el alto honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad de hacer de su conocimiento que el Gobierno de Colombia, teniendo en cuenta los lazos de amistad que han existido entre Eslovenia y Colombia, y con el propósito de estrechar cada vez más los vínculos políticos, económicos, culturales y de cooperación en beneficio de sus pueblos, desea formalizar relaciones diplomáticas con el Ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia a nivel de embajadas, no residentes.
La presente nota y la que en iguales términos tenga a bien dirigirme Vuestra Excelencia constituyen el instrumento formal de establecimiento de relaciones diplómaticas formales entre la Républica de Eslovenia, a partir de la fecha de la nota de Vuestra Excelencia en la cual tenga a bien comunicar su aceptación.
Hago propicia la ocasión para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración y estima.
Luis Guillermo Grillo Olarte fdo.
Viceministro para Asuntos de Europa, Asia, Africa y Oceania
Al Excelentisimo
Señor Lojze Peterle
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Eslovenia
.                             Ljubljana, 19. julija 1994
Gospod namestnik ministra,
V čast mi je potrditi prejem note z dne 3. junija 1994, ki se glasi:
“Ekscelenca:
sklicujoč se na navodila svoje Vlade, imam veliko čast ob tej priložnosti sporočiti Vaši Ekscelenci, upoštevajoč prijateljske vezi, ki obstajajo med Slovenijo in Kolumbijo ter z namenom, da bi še poglobili politične, ekonomske in kulturne povezave ter sodelovanje v dobro naših narodov, da želi Vlada Kolumbije formalizirati diplomatske odnose s spoštovano Vlado Vaše Ekscelence na ravni nerezidenčnih veleposlaništev.
Ta nota in tista, ki pričakujem, da mi jo bo Vaša Ekscelenca pripravljena predati z enako vsebino, predstavljata formalni instrument za vzpostavitev formalnih diplomatskih odnosov z Republiko Slovenijo, od datuma vaše note, s katero nam boste sporočili vašo privolitev.
Izkoriščam priložnost, da izrazim Vaši Ekscelenci zagotovilo mojega najodličnejšega spoštovanja.”
Čast imam sporočiti gospodu namestniku ministra popolno soglasje Vlade Republike Slovenije s sklenitvijo dvostranskega sporazuma o navezavi diplomatskih odnosov z izmenjavo not tako, da datum te note šteje za datum vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kolumbijo.
Prepričan sem, da bo vzpostavitev diplomatskih odnosov med državama prispevala h krepitvi in razvoju vsesplošnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Kolumbijo.
Dovolite, gospod namestnik ministra, izraze mojega najodločnejšega spoštovanja.
Lojze Peterle l. r.
Luis Guillermo Grillo Olarte
namestnik ministra za Evropo,
Azijo, Afriko in Oceanijo
Republika Kolumbija
Señor Viceministro,
tengo el honor de confirmarle que he recibido Su nota de 3 de junio 1994 con el siguiente contenido:
“Excelencia:
Cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el alto honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad de hacer de su conocimiento que el Gobierno de Colombia, teniendo en cuenta los lazos de amistad que han existido entre Eslovenia y Colombia, y con el propósito de estrechar cada vez más los vínculos políticos, económicos, culturales y de cooperación en beneficio de sus pueblos, desea formalizar relaciones diplomáticas con el Ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia a nivel de embajadas, no residentes.
La presente nota y la que en iguales términos tenga a bien dirigirme Vuestra Excelencia constituyen el instrumento formal de establecimiento de relaciones diplómaticas formales entre la Républica de Eslovenia, a partir de la fecha de la nota de Vuestra Excelencia en la cual tenga a bien comunicar su aceptación.
Hago propicia la ocasión para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración y estima”.
Tengo el honor de comunicarle al Sr. Viceministro el pleno consentimiento del Gobierno de República de Eslovenia con la adopción del Acuerdo sobre la constitución de las relaciones diplomáticas a través de intercambio de las notas, asi que la fecha de la presente nota será la fecha del establecimento de las relaciones diplomáticas entre República de Eslovenia y República de Colombia.
Estoy convencido, que el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos estados contribuirá al fortalecimiento y desarrollo de la cooperación en todos los campos entre República de Eslovenia y República de Colombia.
Aprovecho la ocasión, Señor Viceministro, para expresarle las seguridades de mi más alta consideración.
Lojze Peterle l. r.
Luis Guillermo Grillo Olarte
Viceministro para Asuntos de
Europa, Asia, Africa y Oceania
República de Colombia
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/94-51/1-8
Ljubljana, dne 15. decembra 1994
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost