Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

227. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza vozil, njihovih delov in pribora po znižani carinski stopnji, stran 142.

Na podlagi sedmega odstavka 7. člena uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni list RS, št. 80/94) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
N A V O D I L O
o postopku za uveljavljanje pravice uvoza vozil, njihovih delov in pribora po znižani carinski stopnji
1.0. S tem navodilom se predpisuje postopek za uveljavljanje pravice uvoza vozil, njihovih delov in pribora po znižani carinski stopnji za 40% na podlagi 7. člena uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni list RS, št. 80/94) (v nadaljnjem besedilu: uredba).
1.1. Pravico do uvoza vozil, njihovih delov in pribora (v nadaljnjem besedilu: vozil) določene blagovne znamke po znižani carinski stopnji ima pogodbeni predstavnik proizvajalca vozil te blagovne znamke (v nadaljnjem besedilu: uvoznik), ki je sam ali preko drugih izvoznikov realiziral izvoz blaga slovenskega izvora za to blagovno znamko.
1.2. Uvoznik mora od proizvajalca vozil določene blagovne znamke priskrbeti potrdilo o poslovni povezavi s tem proizvajalcem.
1.3. Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke:
– izdajatelj potrdila (proizvajalec vozil določene blagovne znamke, npr. Citroen, GM, Mazda, Renault, Subaru, Volkswagen itd.),
– uvoznik,
– tuji uvozniki – partnerji proizvajalca vozil določene blagovne znamke.
1.4. Potrdilo z navedenimi podatki predloži uvoznik v evidentiranje Carinski upravi Republike Slovenije, ki potrdilu dodeli zaporedno številko – šifro, po kateri se vodi evidenca o izvozu za določeno blagovno znamko in uvozu vozil te blagovne znamke za določenega uvoznika. Po evidentiranju izda Carinska uprava Republike Slovenije potrdilo o dodelitvi šifre.
2.0. Postopek pri izvozu
2.1. V izvozno carinsko deklaracijo – ICD (redni izvoz z uporabo ali brez uporabe 5. člena uredbe ali 53. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 34/90 – prečiščeno besedilo), kooperacije, vrnitev začasno uvoženega blaga v oplemenitenje ali vgraditev), po kateri se izvaža blago, se v rubriko “opomba” vpiše: “izvoz, vezan na uvoz vozil blagovne znamke... za uvoznika...”.
2.2. Poleg listin, ki se običajno prilagajo ICD, izvoznik priloži fotokopijo potrdila, ki je evidentirano pri Carinski upravi Republike Slovenije po postopku, navedenem v točki 1.4. tega navodila.
2.3. V ICD (VS 200) v rubriko 20 in v ICD (VS 240) v rubriko 21 se vpiše štirimestna šifra, sestavljena iz številke “8” na prvem mestu in trimestne zaporedne evidenčne številke potrdila pri Carinski upravi Republike Slovenije.
3.0. Postopek pri uvozu
3.1. V uvozno carinsko deklaracijo – UCD (VS 100) se v rubriko 24, oziroma v uvozno carinsko deklaracijo za končno carinjenje konsignacijskega blaga (VS 320) rubrika 43, vpiše štirimestna šifra, sestavljena na način, opisan v točki 2.3. V rubriko 35 UCD (VS 100), oziroma rubriko 30 (VS 320) pa se vpiše šifra 2 za osnovo znižanja carinske stopnje.
3.2. K uvozni carinski deklaraciji uvoznik priloži poleg listin, ki se sicer prilagajo:
– fotokopijo potrdila o dodeljeni šifri,
– izjavo, v kateri navede, da je na podlagi uredbe upravičen do uvoza po znižani carinski stopnji z navedbo številk ICD in carinskih izpostav, preko katerih je blago izvozno ocarinjeno in vrednosti izvoženega blaga.
4.0. Carinska uprava Republike Slovenije mesečno ugotavlja realiziran izvoz za posamezno blagovno znamko vozil za določenega uvoznika in vrednost uvoženih vozil po znižani carinski stopnji. Evidenca se vodi v denarni valuti ECU. Spiski se dostavljajo carinarnicam, kjer je sedež uvoznika. Pristojna carinarnica kontrolira pokritost uvoza s predhodnim izvozom. V primeru nezadostnega izvoza o tem obvesti carinarnico, ki je carinila vozila, za katera ni bil predhodno izvršen izvoz, zaradi naknadnega obračuna carine.
5.0. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 922-30-4/3
Ljubljana, dne 6. januarja 1995.
Minister za ekonomske
odnose in razvoj
dr. Davorin Kračun l. r.

AAA Zlata odličnost