Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

258. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana občine Ljutomer, stran 157.

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev za župana občine Ljutomer
Občinska volilna komisija Ljutomer je na seji, dne 21. decembra 1994 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana občine Ljutomer na volitvah 4. decembra in 18. decembra 1994
ugotovila:
I
1. Na volitvah, 4. decembra 1994 je imelo pravico voliti skupaj 14.383 volivcev, od tega 14.383 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Na volitvah 18. decembra 1994 – drugi krog, je imelo pravico voliti skupaj 14.391 volivcev, od tega 14.391 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
3. Na volitvah 4. 12. 1994 je skupaj glasovalo 9.163 volivcev ali 63,71% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 9.139 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 23 volivcev glasovalo po pošti.
4. Na volitvah 18. 12. 1994 je skupaj glasovalo 6.815 volivcev ali 47,36% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 6.804 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 11 volivcev glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana občine dne 4. 12. 1994 je bilo oddanih 9.163 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo 499 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati za župana so dobili v prvem krogu naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------
Zap. Ime in priimek kandidata   Št. glasov      % glasov
št.
-----------------------------------------------------------------
1.  Stanko Ivanušič           940       10,85
2.  Ludvik Bratuša           3448       39,80
3.  Boris Prejac             563        6,50
4.  Pavel Šerc             1102       12,72
5.  Mirko Prelog            2332       26,92
6.  Drago Colnarič            279        3,22
-----------------------------------------------------------------
III
Za volitve župana občine dne 18. 12. 1994 – drugi krog je bilo oddanih 6815 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali celo več kandidatov, je bilo 202 glasovnic neveljavnih.
Posamezna kandidata sta v drugem krogu dobila naslednje število glasov:
-------------------------------------------------------------
Zap. Ime in priimek     Št. glasov       % glasov
št.
-------------------------------------------------------------
1.  Ludvik Bratuša        4374         66,14
2.  Mirko Prelog         2239         33,86
-------------------------------------------------------------
IV
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ugotovila, da je za župana občine Ljutomer izvoljen Ludvik Bratuša, roj. 30. 5. 1951, stanujoč v Noršincih 1/e, ker je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 008-1/94
Ljutomer, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
Občinske volilne
komisije
občine Ljutomer
Oton Nemec l. r.
Člani
Valentin Odar l. r.
Marja Dolamič l. r.
Štefan Casar l. r.
Ljudmila Zanjkovič l. r.

AAA Zlata odličnost