Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

240. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Celje v prvem in drugem krogu volitev, stran 150.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Mestne občine Celje
v prvem in drugem krogu volitev
I
Prvi krog volitev, dne 4. decembra 1994
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na seji dne 6. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 4. decembra 1994, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Mestne občine Celje.
1
Za volitve župana Mestne občine Celje je bilo oddanih 20.310 glasov, od tega je bilo veljavnih 18.243 glasov, 2.067 glasov pa je bilo neveljavnih.
2
Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
1. Gregor Uranič      432       2,37%
2. dr. Janez Tasič    2538       13,91%
3. Jožef Jarh       720       3,95%
4. Jože Zimšek      5090       27,90%
5. Franc Lemut      1600       8,77%
6. Anton Rojec      2562       14,04%
7. Žarko Prezelj      311       1,70%
8. Erih Janez Gril    2297       12,59%
9. Matjaž Železnik     652       3,57%
10. Franc Knafelc     2041       11,19%
3
Volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ugotovila, da nihče od kandidatov ni dobil potrebne večine glasov. Zaradi tega je skladno s 107. členom navedenega zakona razpisala drugi krog volitev za župana Mestne občine Celje, in sicer za nedeljo, dne 18. decembra 1994.
4
V drugi krog volitev sta se uvrstila kandidata, ki sta dobila največ glasov in to:
1. Jože Zimšek s 5090 dobljenimi glasovi
in
2. Anton Rojec z 2562 dobljenimi glasovi.
II
Drugi krog volitev, dne 18. decembra 1994
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na seji dne 19. 12. 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 18. decembra 1994, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Mestne občine Celje.
1
Za volitve župana Mestne občine Celje je bilo oddanih 12.883 glasov, od tega je bilo veljavnih 12.132 glasov, 751 glasov pa je bilo neveljavnih.
2
Kandidata za župana Jože Zimšek in Anton Rojec sta dobila naslednje število glasov:
1. Jože Zimšek      7490       61,74%
2. Anton Rojec      4642       38,26%
3
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Mestne občine Celje izvoljen Jože Zimšek, roj. 11. 3. 1944, stanujoč Celovška 9 Celje, ki je dobil večino oddanih veljavnih glasov.
Št. 00800-2/94
Celje, dne 19. decembra 1994.
Občinska volilna komisija
Mestne občine Celje
Predsednik
Matevž Žugelj, dipl. jur. l. r.
Namestnica predsednika
Petra Robič l. r.
Člani
Robert Kerš l. r.
Rado Bužan l. r.

AAA Zlata odličnost