Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

220. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, stran 123.

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 1994 sprejel
O D L O K
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani se za dobo petih let izvolijo:
iz vrst delavcev:
LOJZE ADAMLJE, VERONIKA AHAČIČ, TOMAŽ ALIČ, AVGUŠTINA ARNUŠ, CIRIL ARNŠEK, JANEZ ARTAČ, CIRIL ATELŠEK, DANICA AVBELJ, DANICA AVGUŠIN, SILVA BAJŽELJ, MELITA BAKRAČEVIČ, BRANKO BAMBIČ, BREDA BARANAŠIČ, NIKOLA BARBERIČ, ŽELJKO BATINIČ, ZINA BENEDIK, SILVO BERDAJS, ZLATA BERDEN, JANEZ BEŠTER, TATJANA BOBEK, FRANC BOBNAR, ZVONKA BOŽIČ, JOŽE BOBEN, MAGDA BOHINC, HERMAN BOLE, NEBOJŠA BORŠČAK, IZTOK BRATOŽ, SLAVKO BREGANT, BOJAN BREZOVAR, IGOR BRIC, VLADIMIR BRNOT, ANTON BULC, ŽARKO BUNDALO, MIHA BURGAR, MARIJA BRINOVEC, MAJDA CELCER, MATIJA CEVC, LJUBO CVAR, SONJA CUZNAR, DUŠAN ČADEŽ, JANEZ ČASAR, SREČKO ČATER, ELIZABETA ČAVČIČ, STANISLAV ČELESNIK, ALBINA ČEPON, JASNA ČERNE, ŠTEFAN ČEŠNJAK, VINKO ČUDEN, VOJKO ČUJOVIČ, BOGDAN ČUFAR, MILAN ČUFER, DUBRAVKA ČUČEK, LJUDMILA DABANOVIČ, ANTON DAJČMAN, JANEZ DEBELAK, IGOR DEBEVEC, ANA DEISINGER, NATAŠA DEMŠAR, DUŠAN DETIČEK, ANTON DIMC, MIRICA DIMITRIJEVIČ, DAMIR DITTMAYER, RADO DOLENC, DUŠAN DOLINAR, JANEZ DONIK, OLGA DRABIK, MARTA DREMELJ, STANISLAV DROBNIČ, LIDIJA DUMANIČ, JOŽE ERČULJ, MAJDA ERNECL, VIKTOR ERZAR, MARJAN FERČEC, LJUBICA FLORJANČIČ, VANDA FORJANIČ, DUŠAN FRANK, VIDA FRAS, MILAN FUJS, VLADIMIR FURLAN, MATEJA GABROVŠEK, MARIJA GAJIČ, MARJAN GALIEN, OLGA GANTAR, ANDREJ GARB, META GARTNAR, DRAGO GAZDEK, MARIJA GERL, MAJDA GLAVONJIČ, FRANCI GLOBOČNIK, PETER GLOBOČNIK, TOMAŽ GOLOB, JANEZ IVAN GORJANC, BORIS GOVEDNIK, SILVA GRABENŠEK, JANEZ GRADIŠAR, VINKO GRADIŠAR, KARMEN GROM, TOMAŽ GROM, ALEKSANDER GRUM, STANE GRŠIČ, VIDA HAFNER, MIHEC HLADNIK, MARTINA HORŽEN, VILMA HORVAT, RUDOLF HRASTAR, VALENTIN HRIBAR, JUSTI HUMAR, BOŽO INDIHAR, IVAN JAKIČIČ, IRFAN JAKUPOVIČ, BOJAN JANČAR, JOŽICA JANKOVEC, JADRANKA JANČIČ, KATARINA JAZBEC, PETER JEMEC, SAŠA JENKO, ANTON JEREB, LIDIJA JERKIČ, JERNEJ JERŠAN, BORIS JESENŠEK, VINKO JUNEŽ, JOŽICA KACIN, JOŽE KAČIČ, MOJCA KANDUSCHER, ANTON KASTELIC, VINKO KASTELIC, MARJANA KAVČIČ, MILENA KAVČIČ-PAVLIN, MARIJANA KAVEC, JULIJAN KAVŠEK, BOŽENA KEJŽAR, POLONA KEJŽAR, ANDREJA KEJŽAR, MIRJANA KELBL, ERIKA KERČMAR, IVAN KERN, IVANKA KIRN, VINKO KLEMENČIČ, SONIBOJ KNEŽAK, NIKOLA KNEŽEVIĆ, BRANKA KOBILICA, BRANKO KOCMAN, KRISTINA KOGLOT, IRENA KOGOVŠEK, TJAŠA KOHNE, EDVARD KORALT, IVANKA KORENČ, KAREL KOS, MILENA KOSELJ ŠMIT, ANTON KOSEM, ANDREJA KOSEM DVORŠAK, ANTON KOŠIR, KARL KOŠIR, JANEZ KOVAČ, LIDIJA KOVAČIČ, BOGOMIL KOŠNIK, ADOLF KOČAR, ANA KOČAR, LUCIJA KOČNAR, OTO KOS, FRANC KOŽELJ, VALENTIN KRAGELJ, ANDREJ KRAJNC, ANTON KRALJ, SIMON KRAJŠEK, DARJA KRAPEŽ, FRANČIŠKA KRAVANJA, VEKOSLAVA KRAŠOVEC, MARIJA KREK PEČAR, NEVENKA KRIŽ, ANA KRIŽANIČ, BOJAN KRISTAN, ZVONIMIR KRISTANČIČ, SLAVKO KRKOČ, MILENA KRNEC, FRANJO KRSNIK, EDVARD KRŽIŠNIK, JANEZ KUHAR, JANA KUPER, FRANC KUZMA, JOVO LABANAC, TATJANA LABERNIK, JELKA LADIHA, IRENA LAH, FRANCI LAVRAČ, DUŠAN LAVTAR, KARMEN LEBAN, IGOR LEBAR, MATIJA LEBAR, JOŽE LEBEN, BISERKA LESJAK, RAJKO LESJAK, DORA LEVPUŠČEK, BOGOMIR LIČOF, IRENA LIPOVEC, FRANC LOKAR, MILAN LORENČIČ, BOŽIDAR LOVIŠČEK, BORIS LUNAČEK, JANEZ LUKANC, ZOFIJA LUŽAR, MAJDA MAČEK-JANČIČ, JOŽICA MAJCEN, STOJAN MAJCEN, ANDREJ MAJDIČ, BRANKO MAJERLE, TATJANA MALENŠEK, BRANKO MALEŠIČ, CVETKA MALUS, DUŠAN MARGUČ, MAŠA MARGUČ, MILAN MARINŠEK, BENJAMIN MARKAČ, OLGA MARKELJ VEBER, VIKTOR MARKOVIČ, JOŽEF MARS, ANDREJA MARTIČ, LADISLAV MATE, FRANC MATIČIČ, BRANKO MAVER, RENATA MAŽGON, BRANKO MEDIJA, IGOR MEDVED, JANEZ MEGLIČ, KARLI MESARIČ, BLAŽ MIKELN, MILOŠ MIKOLIČ, IRENA MILANOVIČ, DUŠAN MILIČ, MILAN MIRKOV, BRANKO MIŠIČ, LUDVIK MLAKAR, LJUBO MURN, CIRIL MURNIK, IVAN MUŠIČ, DRAGUTIN MUŽE, JERNEJ NASTRAN, BRANKA NOVAK, CIRILA NOVAK, ROMAN OBERČ, MARJANA OBREZA, ZMAGA OBŠTETAR, LEOPOLD OČKO, MARIJA OGRIN, DUNJA OGRIZEK, JANEZ OJSTERŠEK, ROMANA OMAN, SREČKO OMAN, ALOJZ OMEJC, MARTIN OREHEK, ALENKA OREL, MARJAN OVIN, IVAN PARKELJ, JOŽE PAUMAN, VOJKO PAVČIČ, ZVONE PAVLIN, JOŽE PEGAM, JOŽE PERKO, MARIJA PESKAR, MIHAELA PETERNEL, PAVEL PEVEC, TONE PFAJFAR, OLGA PILTAVER, BRANKO PINTAR, IRMA PIRC, MARJAN PIRC, VASJA PIŠKUR, JOŽA PLANINŠEK, BRANE PLAVEC, ALOJZ PLEMEN, TATJANA PODJED, STANKO PODLESNIK, SLOVENKO PODRŽAJ, BRANKO PODVRŠNIK, JANEZ POGAČNIK, FRANC POGRAJC, SAŠA POLJANŠEK, MIODRAG POPOVIĆ, DRAGO PORENTA, NATAŠA PORENTA, SREČKO PORENTA, MARIJA PROSEN, CIRIL PROGAR, IRENA PRUSNIK, CIRIL PUNTAR, NADJA PUPPIS, VELIMIR PUST, TEA RADELJ, METKA RADJENOVIČ, NEVENKA RAJHMAN, NEDELJKA RAJTERIČ, MIHAEL RAJTERIČ, JANKO RAKEF, FRANC RAKOVEC, MARJAN RAMŠAK, STANE RAVNIKAR, DAMJAN RAVŠELJ, BORIS RAZPOTNIK, PETER RAZTRESEN, DUŠAN REBOLJ, DUŠAN RENAR, SLAVKO RENKO, ANTON REPAS, PETER REPOVŽ, IDA RESNIK, VANDA REŠETA, MILJANA RIBIČ, ANA ROBNIK, DUŠAN RODOŠEK, MARINA ROTAR, JOŽE ROŽIČ, JANEZ ROTAR, ANTON ROZMAN, ŠTEFAN ROZMAN, OLGA RUPAR, JANEZ RUPRET, ALEKSANDRA RUŽIČ, ALOJZ RUPAR, VLASTA SAGADIN, DUŠAN SEMOLIČ, BOGOMIR-VID SENICA, JANEZ SEVER, MARKO SIMČIČ, MILENA SITAR, VIKTOR SIVKA, IGOR SLADIČ, MILENA SKRINAR, MARKO SLATNAR, ZIJAD SMAJIČ, MARIJA SOJER, LUDVIK SOKLIČ, ALOJZIJA SORŠAK, JOŽE SOVIČ, JOŽE SREBRNJAK, SILVESTER STANIŠA, FRANC STEPIŠNIK, ADRIANA STOKIĆ GOLOB, ANTON STRAŽIŠAR, ANTON STRMEC, DUŠAN ŠABEC, MARIJA ANA ŠALEHAR, ANDREJ ŠARC, ANA ŠEKORANJA, VINKO ŠKOF, HELENA ŠMID, STANKO ŠMIT, IZTOK ŠPOLAR, JOŽE ŠTRAUS, PETER ŠTREKEL, FRANC ŠTRUKELJ, ERNEST TEKALEC, JASNA TEPINA, ANICA TERGLAVČNIK, MATEVŽ TEŠAR, JOŽE TOMC, TEREZIJA TOMIĆ, JUDIT TRAJBER, MILOŠ TRAMPUŽ, ZORAN TRIFONI, STOJAN TRŠAN, FORTO TURK, VINKO UČAKAR, JOŽICA UNETIČ JANC, ANTON URBANC, CIRIL UREK, ADAM VAHČIČ, MIROSLAV VENGUŠT, ZVONE VIDMAR, DRAGICA VIDRIH, IGOR VIŠAK, JASNA VITEZ RENKO, EMIL VIŽINTIN, FRANC VODOPIVEC, FRANC VRBNJAK, PAVEL VRHOVEC, BORIS VRIŠER, DUŠANKA VUČAJNIK, LUKA VUJIČIČ, MARTINA VUKIČ, HUGO WEBER, FRANC WERNER PETEK, ANICA ZAJC, JANEZ ZAJEC, VALTER ZAVEC, BORIVOJ ZEILHOFER, MIRKO ZBAČNIK, IZTOK ZEMLJIČ, TOMO ZEVNIK, RUDOLF ZIERNICKI, FRANCI ZORKO, MILICA ZORMAN, ZLATKO ZULIČ, ALOJZ ZUPAN, JOŽE ZUPAN, LUČKA ZUPAN, LUKA ZUPAN, PETER ZUPAN, JANA ZUPANČIČ, KONRAD ZUPANČIČ, ZLATA ZUPANČIČ, FRANC ŽABERL, MARJAN ŽAGAR, HILDA ŽEŽKO, MARJAN ŽITNIK, MOJCA ŽNIDARŠIČ, BOJAN ŽVIKART;
iz vrst delodajalcev:
MARJAN AHLIN, JOŽICA ALEKSIČ, FRANC ANKERST, BRANKO ARNŠEK, BRANKO ARNŠEK, PETER BAJŽELJ, LUDVIK BALOH, LOJZKA BARANAŠIČ, ANTON BEVC, VERONIKA BEZEG, BOLESLAV BIZAJ, DRAGO BORŠTNAR, VELIMIR BRADICA, MILENA BUKOVEC, FRANC BURGER, IVANKA BUTINAR, DANICA CERJAK, KOLOMAN CIGUT, SONJA CUKJATI, BOŽIDAR ČELEŠNIK, JANEZ ČEMAŽAR, BLAGOMIR ČERNE, MAJA ČUK, VOJKO DAKSKOBLER, JANEZ DEBELJAK, ALOJZ DEŽELAK, ANTON DOLENC, MARIJA DROBNE, JANEZ ELIKAN, PAVEL E. ERZIN, NEVENKA FERENC, FRANC FILIPČIČ, JOŽE FINK, MILJANA FINK, JOŽE FLORIJANČIČ, MARTIN FLORJANČIČ, ZVONE GAVRIČ, ADA GOLE GRANDOVEC, EDVARD GOLOB, NEDA GOLOBIČ, ZVONE GOSAR, JOŽE GOZNIKAR, STANKA GRAŠIČ, LIDIJA GRUJIĆ, JANEZ GUNA, JOŽE GUZAJ, PETER HENČIČ, ANTON HOČEVAR, STANE HOČEVAR, BARBARA HOFBAUER, ANTON HREN, JANKO HROVAT, NATAŠA HUDELJA, MAJDA IVANOV, NEVENKA JAKIČ, ANA JAKLIČ, BRANE JAKOPIČ, MAKSIMILJAN JAKOPIN, IRENA JAMNIK, MILICA JANŽEKOVIČ, DUŠAN JENKO, MARIJA JEVNIKAR, STANE JEVŠČEK, FRANC JURCA, DARJA JUVAN, DARJA KAISER, IZTOK KAVČIČ, JOŽE KAVČIČ, JANOŠ KERN, IRENA KLENOVŠEK, MIHA KLEŠNIK, FRANC KLUN, IRENA KMET, MAJDA KOCMUR, ALEKSANDER KOKOT, FELIKS KOLAR, ANTON KORDIŠ, ELVIRA KOROŠEC, DANICA KOSTERC, JANEZ KOŠIR, FRIDERIK KOVAČ, PETER KOVAČIČ, ANITA KOZOLE, MARJETA KRŠAK, ANDREJA KRT, ZLATKO KRUMPAČNIK, MIRAN LAVRIČ, MARTIN LEPŠINA, ANTONIJA LOČIČNIK, FERDO LUŽAR, DANICA MAJCEN, JOŽE MAROLT, BERTO MENARD, VLADIMIR MEŠIČEK, MARIJA MIHELIČ, MIRO MIKLIČ, DRAGAN MILKOVIČ, ALEŠ MIŽIGOJ, FLORJAN MLAKAR, LADISLAV MOČIVNIK, FRANJO MODRIJAN, ALOJZIJ MUHIČ, HENRIK MULLER, UROŠ MURGELJ, IVAN NERAD, DARINKA OBLAK, JOŽE OREŠKOVIČ, ZORAN PAHOR, PETER PAKIŽ, DAVORKA PANJAN, MARTA PAVLOVIČ, MARIJA PEČJAK POŽEK, METKA PENKO NATLAČEN, ŠTEFAN PETKOVIČ, PETER PETKOVŠEK, IVAN PETRIC, MAGDA PETRIČ, BOJAN PICELJ, MARINA PIRC, JULIJ PLANTAN, STANE PLEMENITAŠ, DUŠAN PODKRIŽNIK, VESNA PODRŽAJ PIPUŠ, BOŠTJAN POGAČAR, JOŽE POGAČNIK, MARKO POGOREVC, MATKO POHAR, IVANA POLUTNIK, NIKA POTRPIN, GORAZD POZVEK, MITJA PRIJATELJ, MIRA PRIMOŽIČ, MAJDA PRIŠEL, JOŽE PROSTOR, STANKO PUSTAVRH, MILIVOJ RADAK, ROMAN RAJER, MARGARETA ROBIČ, ADI ROGELJ, RADO ROTER, HELENA ROZMAN, VERICA RUPNIK, STANKA RUŠT, ALOJZ SAJOVIC, FRANC SELJAK, MIRAN SIKOVŠEK, MIRAN SIMIČ, IVANA SKAMEN, GORDANA SKOČIČ, IGNAC SLAK, MIHAELA SLAK, MIRJAM SLEJKO, MARJAN SMOLNIKAR, MARIJA SOJER, JANEZ SRPAN, FRANC STENKO, ANTON STEPAN, IGOR STEPANČIČ, STERŽAJ MIROSLAV, MILENA STRAUS BELE, MARTA STRMEC, PETER SVETIK, MARKO SVETINA, ZMAGOSLAV ŠEGA, MOJCA ŠEMROV, ROMAN ŠEPETOVC, MAJDA ŠEST, DUŠAN ŠEŠOK, FRANC ŠIFRAR, ZDENKA ŠIFRAR-VELKAVRH, STANKA ŠINKOVEC, MARTINA ŠISERNIK, IVAN ŠPILER, PETER PAVEL ŠTOR, MARGARETA ŠTIFTAR, MARICA ŠTOS, JANEZ ŠTRUKELJ, EMIL ŠUŠTAR, MANJA TESLA, SILVA TESTEN, JOŽE TIVADAR, SRDAN TOVORNIK, MILAN TROPE, MILOŠ TROBEC PAHOR, ROMANA TRPIN, MATEJA TURK, ZORA UDE, NEŽA UDOVČ, MAKS UNETIČ, KATARINA VAVPOTIČ, LILJANA VAVPOTIČ, SILVA VELKAVRH, NIVES VENKO, JOLANDA VERŠIČ ŽABJEK, EDO VESELKO, BRANKO VIDMAR, SONJA VIDMAR, DAMJAN VIDOVIČ, IGNAC VIDRIH, IVANA VILČNIK, NEVENKA VILČNIK, JOŽE VONTA, BREDA VOJNOVIČ, JANEZ VOJSKA, DARJA VRHUNC, ROK ZELINKA, STANE ZIDAR, BOJAN ZORC, MAGDA ZORE, ANTONIJA ZUPANČIČ, ALOJZ ZUPANČIČ, ANA ŽAGAR, ANTONIJA ŽENER, MIROSLAV ŽIBERNA, JULIJANA ŽIBERT, ALJOŠA ŽORGA, BOJAN ŽUNIČ.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost