Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

7. Popravek uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letu 1995, stran 167.

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) dajem
P O P R A V E K
uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letu 1995
V uredbi o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letu 1995 (Uradni list RS, št. 81/94) se:
– v naslovu uredbe je treba besedi “začasni uporabi” nadomestiti z besedo “izvajanju”;
– v prvi vrstici drugega odstavka 3. člena se besede “Kmetijski proizvodi se” nadomestijo z besedami “Uvoz kmetijskih proizvodov”.
V drugi vrstici drugega odstavka 3. člena se beseda “uvažajo” nadomesti z besedama “se opravlja”;
– v prvi vrstici prvega odstavka 4. člena se besedi “Pri carinjenju” nadomestita z besedami “V postopku carinjenja”.
V četrti vrstici prvega odstavka 4. člena se beseda “poreklu” nadomesti z besedo “prometu”.
V šesti vrstici drugega odstavka 4. člena se za besedo “republiko” doda “(Uradni list RS, št. 44/94)”. V isti vrstici se beseda “poreklu” nadomesti z besedo “prometu”.
V PRILOGI 3 je treba vnesti naslednje popravke:
– vpis pod tarifno številko 0406 se briše;
– pri tarifni številki 0812 se v stolpcu Kvota navedba “30 t” nadomesti z “20 t”;
– vpis pod tarifno številko 0904 se briše;
– pri tarifni številki 1701 se v stolpcu Kvota navedba “100 t” nadomesti s “1.900 t”;
– pri tarifni številki 2203 se v stolpcu Kvota navedba “1.500 hl” nadomesti z “2.500 hl”;
– pri tarifni številki 2204 se v stolpcu Kvota navedba “1.500 hl” nadomesti s “500 hl”;
– pri tarifni postavki 170111001 se številka 13,77 nadomesti s številko 13,6;
– pri tarifni postavki 170112008 se številka 13,77 nadomesti s številko 13,6;
– pri tarifni postavki 170191005 se številka 13,77 nadomesti s številko 13,6;
– pri tarifni postavki 170199103 se številka 13,77 nadomesti s številko 13,6;
– pri tarifni postavki 170199200 se številka 13,77 nadomesti s 13,6;
– pri tarifni postavki 170199308 se številka 13,77 nadomesti s številko 13,6;
– pri tarifni postavki 170199901 se številka 13,77 nadomesti s številko 13,6.
Št. 300-08/93-4/8-8
Ljubljana, dne 10. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

AAA Zlata odličnost