Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

250. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju zaselka Zabreznica in Orehovska grapa, stran 155.

Na podlagi 3. 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje zaselka Zabreznica in Orehovška grapa in poročila o izidu glasovanja na referendumu dne 22. 11. 1994 ter v skladu z določbami statuta Krajevne skupnosti Orehek–Jesenica so krajani zaselka Zabreznica in Orehovska grapa na zboru krajanov dne 22. 11. 1994 sprejeli
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju zaselka Zabreznica in Orehovska grapa
1. člen
Za območje zaselka Zabreznica in Orehovska grapa je uveden samoprispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999. Za razširitev in asfaltacijo ceste Reka - Orehovska grapa.
2. člen
Skupna vrednost investicije, ki je v srednjeročnem planu Krajevne skupnosti Orehek znaša 7 mio SIT. Iz krajevnega samoprispevka bo zagotovljenih 5 mio SIT, preostali del pa bodo krajani prispevali z delom in iz drugih virov.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo v času uvedbe samoprispevka na območju zaselka Zabreznica in Orehovska grapa stalno ali začasno prebivališče oziroma, če so na tem območju lastniki domačij ali vikendov in sicer: Krajani hišnih številk Orehek 28, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 37a, 38, in hišne številke Ravne 51, 52 in 53 ter lastnik vikenda Obid Jože iz Deskel.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani po naslednjem:
– krajani, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja pri pravnih osebah ali zasebnih delodajalcih oziroma nadomestilo plače, v višini 6% od plače in nadomestil, zmanjšanih za davek od oseb nih prejemkov in prispevkov za socialno varnost;
– krajani, ki prejemajo osebno ali družinsko pokojnino,v višini 6%, zmanjšano za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost;
– krajani, ki so zavezanci za davek, od opravljanja dejavnosti, od neto zavarovalne osnove po stopnji 6%;
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, v višini 10% od letnega KD negoznih in gozdnih površin;
– krajan Obid Jožef - lastnik počitniške hišice po stopnji 3% od pokojnine.
5. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
6. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
7. člen
Samoprispevek obračunava in odteguje izplačevalec plač oziroma pokojnin. Samoprispevek od drugih dohodkov in osnov obračunava in odteguje RUJP izpostava Idrija in ZPIZ.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal gradbeni odbor, ki je odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka. O zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom najmanj enkrat letno.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Orehek, dne 22. novembra 1994.
Predsednik
Krajevne skupnosti
Orehek–Jesenica
Srečko Štucin l. r.

AAA Zlata odličnost