Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

249. Poročilo o izidu volitev župana občine Gornja Radgona, stran 154.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana občine Gornja Radgona
Občinska volilna komisija Gornja Radgona je na seji, dne 5. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana občine Gornja Radgona, na volitvah, dne 4. decembra 1994 ugotovila:
I
1. Na volitvah 4. decembra 1994 je imelo pravico voliti 10025 volivcev
2. Glasovalo je 6.083 volivcev ali 60,68% od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico.
Veljavnih je bilo 5.766 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 317 glasovnic.
II
Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan Banfi     402 glasov       (6,97%)
2. Slavko Frank     118 glasov       (2,05%)
3. Dušan Jošt      659 glasov      (11,43%)
4. Branko Kocbek     695 glasov      (12,05%)
5. Zmagomir Kralj    426 glasov       (7,39%)
6. Miha Vodenik    2.124 glasov      (36,84%)
7. Anton Tropenauer  1.342 glasov      (23,27%)
III
Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je občinska volilna komisija ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine veljavnih glasov, zato se opravi drugi krog volitev med naslednjima kandidatoma, ki sta dobila največ glasov:
Miha Vodenik in
Anton Tropenauer
Drugi krog volitev za župana se opravi 18. 12. 1994.
IV
Občinska volilna komisija Gor. Radgona je na seji, dne 21. 12. 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana (drugi krog) občine Gor. Radgona, dne 18. decembra 1994 ugotovila:
1. Na volitvah 18. decembra 1994 je imelo pravico voliti 10034 volivcev.
2. Glasovalo je 5.183 volivcev ali 51,65% od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico.
Veljavnih je bilo 5.065 glasovnic
Neveljavnih je bilo 118 glasovnic.
V
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Miha Vodenik    3.339 glasov      (65,92%)
2. Anton Tropenauer  1.726 glasov      (34,07%)
VI
Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 33/94, 33/94) je občinska volilna komisija ugotovila, da je za župana občine Gornja Radgona izvoljen Miha Vodenik, rojen 9. 9. 1944, stanuje Mele 20/c, Gornja Radgona, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 45/94-OVK
Gornja Radgona, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
občinske volilne
komisije G. Radgona
Branko Borko l. r.
Člani
Tatjana Petek l. r.
Silva Štrucl l. r.
Marjan Edšid l. r.

AAA Zlata odličnost