Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

257. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1994, stran 157.

Na podlagi 3. in 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91-I in 30/92) ter 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90, 17/91 in 9/93), je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 21. 12. 1994 sprejela
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1994
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1994 (Uradni list RS, št. 20/94) tako, da se glasi:
“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 znašajo 710,078.000 SIT in se razporedijo za delo državnih organov in izvajalskih organizacij, socialne transfere, za dotacije in plačila storitev na področju družbenih dejavnosti, plačila subvencije in intervencije v gospodarstvu, za investicije in druge namene v skladu s tem odlokom in priloženo bilanco planiranih prihodkov in odhodkov.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-1/94
Ljutomer, dne 21. decembra 1994
Predsednik Skupščine občine
Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost