Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

4. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, stran 5.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O UKINITVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH ALI SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, podpisan v Ljubljani 11. julija 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE ABOLITION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS
In order to further develop the friendly relations between the Republic of Slovenia and the Republic of Albania, and facilitate the intercourse of the citizens of both countries, the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Albania (hereinafter referred to as the Contracting Parties), have reached Agreement on the abolition of visa requirements for holders of diplomatic or service passports in the following terms:
Article 1
Citizens of the Contracting Parties who are holders of a valid diplomatic or service passport are free to enter the other Contracting Party and stay there for a period not exceeding three months without being required to obtain a visa.
Article 2
1. Citizens of either Contracting Parties who are holders of diplomatic or service passports exercising official functions in either Contracting Party as members of a diplomatic mission or whose stay there exceeds the period of ninety days shall apply respectively in either Contracting Party for the usual and appropriate permits of residence.
2. The same arrangements apply to family members of persons mentioned in paragraph 1, provided they are holders of valid diplomatic or service passports.
Article 3
The Contracting Parties shall convey to each other through diplomatic channels, specimens of new or modified diplomatic or service passports, including the data of their applicability, at least 30 days before their introduction.
Article 4
The present Agreement is concluded for an unlimited period. Either of the Contracting Parties may terminate it at a three months notice. This notice shall be notified to the other Contracting State through the diplomatic channels.
Article 5
The present Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have informed each other in writing that the requirements necessary to give effect to the Agreement in their respective countries have been complied with.
Done at Ljubljana on 11 July 1994 in duplicate in the English language.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Lojze Peterle, (s)
For the Government of the
Republic of Albania
Alfred Sereqi, (s)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O UKINITVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH ALI SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
Z namenom, da bi še naprej razvijali prijateljske odnose med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo ter olajšali stike med državljani obeh držav, sta Vladi Republike Slovenije in Republike Albanije (v nadaljnjem besedilu “pogodbenici”) sklenili Sporazum o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, kot sledi:
1. člen
Državljani ene in druge pogodbenice, ki imajo veljavne diplomatske ali službene potne liste, lahko brez vizuma vstopajo v drugo državo pogodbenico in tam bivajo za čas, ki ni daljši od treh mesecev.
2. člen
1. Državljani ene in druge pogodbenice, ki imajo diplomatske ali službene potne liste in opravljajo uradne dolžnosti v eni ali drugi pogodbenici kot člani diplomatskega predstavništva ali ki bivajo v tej državi dalj kot devetdeset dni, zaprosijo v eni oziroma v drugi državi pogodbenici za običajno in ustrezno dovoljenje za bivanje.
2. Enako velja za družinske člane oseb, omenjenih v 1. odstavku, če imajo veljavne diplomatske ali službene potne liste.
3. člen
Pogodbenici si po diplomatski poti pošljeta vzorce novih ali spremenjenih diplomatskih ali službenih potnih listov, vključno s podatki o njihovi veljavnosti, vsaj 30 dni pred njihovo uvedbo.
4. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic ga lahko prekine s trimesečnim odpovednim rokom. O taki odpovedi obvesti drugo pogodbenico po diplomatski poti.
5. člen
Ta sporazum začne veljati z datumom, ko se pogodbenici pisno obvestita, da so v njunih državah izpolnjeni pogoji za njegovo uveljavitev.
Sestavljeno v Ljubljani 11. julija 1994 v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Za vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
Za vlado
Republike Albanije
Alfred Sereqi l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/93-5/9-8
Ljubljana, dne 22. decembra 1994
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost