Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

247. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000, stran 153.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, 26/90) in 40. člena statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93) je Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji dne 15. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica
ter
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000
1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000, katere je izdelal Urbanistični inštitut RS Ljubljana pod št. 1550 v decembru 1994.
2
Osnutki bodo razgrnjeni v prostorih občine Črnomelj v delovnem času upravnih organov in na sedežih Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica.
Osnutka bosta razgrnjena 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo osnutkov se skličeta javni obravnavi. Javno obravnavo organizirata krajevni skupnosti, potrebne strokovne razlage pa zagotovi Oddelek za lokalni razvoj občine Črnomelj.
O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave morajo biti zainteresirani občani na primeren način obveščeni.
4
Pisne pripombe in predloge na osnutka podajo zainteresirani na Oddelku za lokalni razvoj občine Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/94
Črnomelj, dne 15. decembra 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Črnomelj
Anton Horvat, dipl. ek. l.r.

AAA Zlata odličnost