Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

255. Statutarni sklep (Lendava), stran 156.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in št. 57/94) je Občinski svet občine Lendava, na 1. seji dne 23. 12. 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem sklepom se začasno urejajo vprašanja, ki so pomembna za organizacijo in delovanje občine do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz njene pristojnoti.
2. člen
Splošni akti dosedanje občine Lendava se smiselno uporabljajo, dokler ni z novimi odločitvami občinskega sveta posamezno vprašanje na novo urejeno.
3. člen
Sedež nove občine Lendava je v Lendavi, Trg Ljudske pravice 5.
4. člen
Do določitve pečata občine s statutom, se za izdajanje sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta uporablja pečat Občinske volilne komisije Lendava.
Na narodnostno mešanih območjih se uporablja pečat v slovenskem in madžarskem jeziku.
5. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in načina dela občinskega sveta, sprejema občinski svet začasni poslovnik.
6. člen
Izvajanje strokovnih opravil za področje gospodarskih javnih služb in področje družbenih dejavnosti opravljajo začasno do oblikovanja občinske uprave s statutom, po pooblastilu župana in na stroške občine, strokovni delavci Upravne enote Lendava.
7. člen
Ta statutarni sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/95-ŠD
Lendava, dne 3. januarja 1995.
Župan
občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost