Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

242. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta dela naselja Cerknica 16C, 18C, stran 151.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93) ter 168. člena statuta občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 46/82) je Izvršni svet Skupščine občine Cerknica na 49. redni seji dne 27. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta dela naselja Cerknica 16C, 18C
I
Osnutek ureditvenega načrta dela naselja Cerknica 16C, 18C, ki ga je izdelalo podjetje AREA – LINE v mesecu decembru 1994, se javno razgrne.
II
Osnutek ureditvenega načrta iz I. točke bo javno razgrnjen v prostorih občine Cerknica in v prostorih Krajevne skupnosti Cerknica.
III
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV
Podjetja, organizacije, organi, društva in občani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo pismeno na občino Cerknica.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-1/94-1
Cerknica, dne 27. decembra 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Cerknica
Maksimiljan Turšič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost